Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

20.816.000 zł na inwestycje na terenie Powiatu Ryckiego

14 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Rykach, Sławomir Skwarek Poseł na Sejm RP przekazał przedstawicielom samorządów z terenu Powiatu Ryckiego promesy na środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na łączną kwotę 20.816.000 zł.

Powiat Rycki otrzymał łącznie 8 milionów zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dwa zadania w Szpitalu Powiatowym w Rykach, polegające na przebudowie i informatyzacji budynku Szpitala oraz na poprawie jego wydajności energetycznej.

Miasto Dęblin otrzymało 2.000.000 zł na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Dęblinie.

Gmina Ryki otrzymała 7.000.000 zł na budowę i wyposażenie hali sportowo-widowiskowej w Rykach.

Gmina Kłoczew otrzymała łącznie na dwa zadania 2.760.000 zł na: rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie (1.760.000 zł) oraz na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Zadybie (1.000.000 zł).

Gmina Ułęż otrzymała łącznie 1.056.000 zł na dwa zadania: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Ułężu (480.000 zł) oraz na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Ułęż i Sarny, z także wymianę wodomierzy na terenie gminy (576.000 zł).

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.


To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.

Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in. budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.

W ramach drugiego rozdania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych województwo lubelskie otrzymało 749.719.334 zł, w tym 313 991 457 zł w ramach części wnioskowej. Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych.

We wtorek 8 grudnia br. została ogłoszona lista inwestycji, które zostaną sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W grupie przedsięwzięć, które otrzymały wsparcie są również zadania realizowane przez Powiat Rycki. Otrzymaliśmy 8 milionów złotych na realizację dwóch zadań w Szpitalu Powiatowym w Rykach polegających na przebudowie i informatyzacji budynku Szpitala oraz na poprawie jego wydajności energetycznej – mówi Starosta Rycki Dariusz Szczygielski – przyznane środki są dla nas ogromnym wsparciem, bez którego samorządu nie byłoby stać na realizację tak kosztownych inwestycji.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót