Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Otwarcie ofert na zadanie pn. „Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie”

20 stycznia 2021 r., nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym dot. wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie”. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty na realizację inwestycji.

Otwarcia ofert dokonała Komisja w składzie: Wicestarosta Rycki – Pani Monika Kośmińska, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach – Pani Aneta Ochal, Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju
i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach – Pan Arkadiusz Dąbrowski.

Najdroższa ofertę złożyło przedsiębiorstwo: P.W. „ARKADA DELA” E. Dygas, ul. Kalińska 6/6a, 26-600 Radom, w kwocie 1 080 000,00 zł. Najniższą ofertę przedstawiła firma: HoNESKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa w kwocie 844.160,36 zł.

Powiat Rycki, jako zamawiający, dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz wybierze Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą cenowo oraz poprawną formalnie ofertę.

Zadanie polegające na „Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie”, będzie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Autor: Powiat Rycki
Powrót