Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowy pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg powiatowych”

W dniu 26 stycznia 2021 r., nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg powiatowych”, znak RM.272.43.2020 z podziałem na części:

 
 
Część nr 1 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L od km 1+535 do km 8+670 oraz drogi powiatowej nr 1440L od km 2+941 do km 4+372 w ramach zadania pn. „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk – II etap”.
 
Kwota jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie części nr 1 zamówienia wynosi: 180 000,00 zł brutto. Do dnia terminu składania ofert na powyższą cześć wpłynęło 8 ofert. Najniższą kwotę zaproponował Aut-Serwis Jacek Gilewicz, Al. Kraśnicka 135, 20-718 Lublin za kwotę 78.000,00 zł.
 
Część nr 2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422 L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic”.
 
Kwota jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie części nr 2 zamówienia wynosi: 60 000,00 zł brutto. Do dnia terminu składania ofert na powyższą cześć wpłynęło 8 ofert. Najniższą kwotę zaproponował Aut-Serwis Jacek Gilewicz, Al. Kraśnicka 135, 20-718 Lublin za 34.000,00 zł.
 
Część nr 3 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L od km 5+350,00 do km 8+616,21 w miejscowościach Nowodwór, Rycza, Zielony Kąt”.
 
Kwota jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie części nr 3 zamówienia wynosi: 23 000,00 zł brutto. Do dnia terminu składania ofert na powyższą cześć wpłynęło 9 ofert. Najniższą kwotę zaproponował Nadzór i Doradztwo Techniczne w Budownictwie Marek Duda,
ul. Dożynkowa 21D/88, 20-223 Lublin za 7.431,78 zł
 
Otwarcia ofert dokonała Komisja w składzie: Wicestarosta Rycki – Pani Monika Kośmińska, Skarbnik Powiatu Ryckiego – Pani Aneta Działa, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach – Pani Aneta Ochal, Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach – Pan Arkadiusz Dąbrowski.
 
Powiat Rycki, jako zamawiający, dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz wybierze Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze cenowo oraz poprawnie formalnie oferty.
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót