Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Otwarcie ofert na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Czernic

4 lutego 2021 r., nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym dot. wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic”. W wyznaczonym terminie wpłynęło sześć ofert na realizację inwestycji.

Otwarcia ofert dokonała Komisja w składzie: Starosta Rycki – Pan Dariusz Szczygielski, Skarbnik Powiatu Ryckiego – Pani Aneta Działa, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach – Pani Aneta Ochal oraz pozostali członkowie komisji. W otwarciu uczestniczył również Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach Pan Piotr Łysoń oaz przedstawiciel jednego z oferentów.
 
Najdroższa ofertę złożyło przedsiębiorstwo: Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa w kwocie 8.092.743,00 zł. Najniższą ofertę przedstawiła firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów w kwocie 4.698.674,23 zł.
 
Powiat Rycki, jako zamawiający, dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz wybierze Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą cenowo oraz poprawną formalnie ofertę i po otrzymaniu dofinansowania podpisze umowę z Wykonawcą robót budowlanych.
 
 
Zarząd Powiatu Ryckiego złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i po otrzymaniu dofinansowania będzie mógł być realizowany.
 
 
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót