Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Otwarcie ofert na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Czernic

4 lutego 2021 r., nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym dot. wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic”. W wyznaczonym terminie wpłynęło sześć ofert na realizację inwestycji.

Otwarcia ofert dokonała Komisja w składzie: Starosta Rycki – Pan Dariusz Szczygielski, Skarbnik Powiatu Ryckiego – Pani Aneta Działa, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach – Pani Aneta Ochal oraz pozostali członkowie komisji. W otwarciu uczestniczył również Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach Pan Piotr Łysoń oaz przedstawiciel jednego z oferentów.
 
Najdroższa ofertę złożyło przedsiębiorstwo: Budimex S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa w kwocie 8.092.743,00 zł. Najniższą ofertę przedstawiła firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów w kwocie 4.698.674,23 zł.
 
Powiat Rycki, jako zamawiający, dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz wybierze Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą cenowo oraz poprawną formalnie ofertę i po otrzymaniu dofinansowania podpisze umowę z Wykonawcą robót budowlanych.
 
 
Zarząd Powiatu Ryckiego złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i po otrzymaniu dofinansowania będzie mógł być realizowany.
 
 
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót