Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Informacja dla społeczności lokalnych na temat przyszłej perspektywy LEADER

W nowym okresie programowania środków unijnych w latach 2021-2027 inicjatywa LEADER (wsparcie lokalnych działań społecznych i gospodarczych na obszarach wiejskich) zostanie sfinansowana z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2021-2027, którym będzie zarządzać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aktualnie do 15 lutego br. trwają konsultacje społeczne projektu tego dokumentu. W jego planie finansowym przewidziano, że na działanie LEADER będzie nominalnie mniej środków o ponad połowę w porównaniu z aktualnym okresem programowania. Obecnie w PROW 2014-2020 limit środków na działanie LEADER wynosi 787 mln €, a w nadchodzącym okresie programowania planuje się tylko 286 mln €. Kwota ta stanowi 5% alokacji z kwoty 5,72 mld. € wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym.
 
Jeśli taka decyzja zostanie wdrożona w życie będzie to oznaczać, że Lokalne Strategie Rozwoju będą wdrażane na niewielkiej części obszarów wiejskich, a funkcjonować może mniej niż połowa obecnie istniejących LGD.
 
Warto też zauważyć, że zgodnie z założeniami projektu PS WPR w ramach działania LEADER przewidziano szerszy - w stosunku do dotychczasowego - katalog projektów, które mogą uzyskać wsparcie w ramach realizowanych przez LGD lokalnych strategii rozwoju. Ponadto LEADER będzie, odmiennie niż dotychczas, jedynym działaniem, w ramach którego gminy będą mogły finansować inwestycje istotne dla społeczności lokalnej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich.
 
W poddanym konsultacjom projekcie PS WPR LEADER jest jedynym działaniem, w ramach którego będzie możliwe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach nie związanych z rolnictwem. Jeżeli zatem LEADER będzie jedynym działaniem wspierającym małe, rodzinne firmy z obszarów wiejskich, to naszym zdaniem należy zwiększyć pulę środków do poziomu co najmniej 10% środków II Filara wynikających z rozporządzenia o Planie Strategicznym, aby środków finansowych było mniej więcej na tym samym poziomie co w obecnym okresie programowania 2014-2020.
 
Jeśli uważacie, że nasz postulat jest słuszny zabierzcie głos w konsultacjach społecznych i wyślijcie swoje stanowisko do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi drogą elektroniczną w terminie do 15 lutego 2021 r. Możecie realnie mieć wpływ na zmianę tej pesymistycznej decyzji.
 
 
Na pierwszy rzut oka nie jest on przyjazny, ale po pewnym czasie staje się prosty, jeśli wiemy co chcemy wysłać.
 
Niżej informacja jak to zrobić (a jest to łatwe):
 
Najpierw wchodzimy do pkt 1 formularza, który nazywa się:
 
  1. Część dokumentu, do którego zgłaszana jest proponowana zmiana
 
Wybieramy opcję:  Rozdział 6 Plan finansowy
 
Następnie przechodzimy do pkt. 2
 
  1. Proponowana zmiana
 
Tutaj wpisujemy: W pkt. 4 na str. 139 zmiana alokacji na podejście LEADER z 5% na 10%
 
Następnie przechodzimy do pkt. 3
 
  1. Uzasadnienie proponowanej zmiany
 
Tutaj należy uzasadnić proponowaną zmianę. Warto odnieść się do własnych doświadczeń związanych z inicjatywą LEADER i napisać uzasadnienie swoimi słowami.
 
Następnie przechodzimy do pkt. 4
 
  1. Podmiot zgłaszający proponowaną zmianę
 
Należy wybrać właściwą kategorię.
 
Następnie przechodzimy do pkt. 5

  1. Adres email
 
Tutaj należy podać swój adres e-mail.
 
Następnie przechodzimy do pkt. 6
 
  1. Dodaj załącznik.
 
Jeśli mamy jakiś załącznik to załączamy a jak nie to nie.
 
I wysyłamy całość.
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót