Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Otwarcie ofert na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1423L od km 5+350,00 do km 8+616,21 w miejscowościach Nowodwór, Rycza, Zielony Kąt.

W dniu 8 lutego 2021 r., nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym dot. wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L od km 5+350,00 do km 8+616,21 w miejscowościach Nowodwór, Rycza, Zielony Kąt”. W wyznaczonym terminie wpłynęło sześć ofert na realizację inwestycji.

Otwarcia ofert dokonała Komisja w składzie: Starosta Rycki – Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki – Pani Monika Kośmińska, Skarbnik Powiatu Ryckiego – Pani Aneta Działa, oraz pozostali członkowie komisji.

 

Najdroższa ofertę złożyło przedsiębiorstwo: Fedro Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck
w kwocie 2.455.726,76 zł brutto. Najniższą ofertę przedstawiła firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu, ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń w kwocie 1.764.813,00 zł brutto.

 

Powiat Rycki, jako zamawiający, dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz wybierze Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą oraz poprawną formalnie ofertę i po otrzymaniu dofinansowania podpisze umowę z Wykonawcą robót budowlanych.

 

Zarząd Powiatu Ryckiego złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i po otrzymaniu dofinansowania będzie mógł być realizowany.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót