Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Otwarcie ofert na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1423L od km 5+350,00 do km 8+616,21 w miejscowościach Nowodwór, Rycza, Zielony Kąt.

W dniu 8 lutego 2021 r., nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym dot. wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L od km 5+350,00 do km 8+616,21 w miejscowościach Nowodwór, Rycza, Zielony Kąt”. W wyznaczonym terminie wpłynęło sześć ofert na realizację inwestycji.

Otwarcia ofert dokonała Komisja w składzie: Starosta Rycki – Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki – Pani Monika Kośmińska, Skarbnik Powiatu Ryckiego – Pani Aneta Działa, oraz pozostali członkowie komisji.

 

Najdroższa ofertę złożyło przedsiębiorstwo: Fedro Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck
w kwocie 2.455.726,76 zł brutto. Najniższą ofertę przedstawiła firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu, ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń w kwocie 1.764.813,00 zł brutto.

 

Powiat Rycki, jako zamawiający, dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz wybierze Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą oraz poprawną formalnie ofertę i po otrzymaniu dofinansowania podpisze umowę z Wykonawcą robót budowlanych.

 

Zarząd Powiatu Ryckiego złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i po otrzymaniu dofinansowania będzie mógł być realizowany.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót