Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Otwarcie ofert na największą inwestycję w dziejach powiatu

Mowa tu o zdaniu pn. „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk – II etap” czyli przebudowa drogi z Dęblina do Ryk przez Stawy oraz ul. Jagiellońska i Staromiejska w Dęblinie. To strategiczna droga, łącząca dwa ośrodki miejskie powiatu - Ryki i Dęblin. Jej przebudowa będzie największą pod względem finansowym inwestycją od początku istnienia powiatu. Droga zostanie kompleksowo przebudowana, poszerzona do parametru 6 m, po obu stronach powstaną na całej długości ścieżki rowerowe, zostanie przebudowany niebezpieczny przejazd kolejowy w miejscowości Stawy, powstaną także nowe chodniki oraz zostanie wymienione oznakowanie.

W dniu 12 lutego 2021 r., nastąpiło otwarcie ofert. W wyznaczonym terminie wpłynęło cztery oferty na realizację inwestycji. Otwarcia ofert dokonała Komisja w składzie: Starosta Rycki – Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki – Pani Monika Kośmińska, Skarbnik Powiatu Ryckiego – Pani Aneta Działa, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach oraz pozostali członkowie komisji. Obecni byli również partnerzy projektu w osobach: Burmistrza Miasta Dęblin – Pani Beata Siedlecka oraz Wiceburmistrz Ryk – Pan Marek Jóźwik.

Najdroższa ofertę złożyło przedsiębiorstwo: Strabag Sp. o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
w kwocie 13 489 346,50 zł brutto. Najniższą ofertę przedstawiła firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów w kwocie 11 087 777,91 zł brutto.

 

Powiat Rycki, jako zamawiający, dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz wybierze Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą oraz poprawną formalnie ofertę i po otrzymaniu dofinansowania podpisze umowę z Wykonawcą robót budowlanych.

 

Zarząd Powiatu Ryckiego złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i po otrzymaniu dofinansowania będzie mógł być realizowany.

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót