Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

I posiedzenie nowej Powiatowej Rady Rynku Pracy

24 marca br. w Starostwie Powiatowym w Rykach odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy na lata 2021-2025. Akty powołania członkom nowej Rady wręczył Starosta Rycki Dariusz Szczygielski.

 

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. W jej skład wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należą w szczególności:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudniania na terenie powiatu,
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 • opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji,
 • opiniowanie kryteriów podziału i propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań dotyczących promocji zatrudnienia oraz sprawozdań z ich wykorzystania,
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunku kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia,
 • opiniowanie programów specjalnych.

 

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w latach 2021-2025:

 • Karol Zagożdżon – Przewodniczący – przedstawiciel Zarządu Powiatu Ryckiego
 • Jarosław Żaczek – Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel Gminy Ryki
 • Tamara Grzegorzewska – Członek – przedstawiciel Zarządu Regionalnego Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie
 • Włodzimierz Lesisz – Członek - - przedstawiciel Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
 • Zbigniew Urban – Członek – przedstawiciel Dęblińskiego Integracyjnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych DISON
 • Kazimierz Woźniak – Członek – przedstawiciel Izby Rolniczej w Lublinie
 • Beata Siedlecka – Członek – przedstawiciel Miasta Dęblin

 

Do udziału w posiedzeniach Rady zaproszenia otrzymali również:

 • Zenon Stefanowski – przedstawiciel Gminy Kłoczew
 • Ryszard Piotrowski – przedstawiciel Gminy Nowodwór
 • Marek Błachnio – przedstawiciel Gminy Stężyca
 • Elżbieta Kossowska-Lorenc - przedstawiciel Gminy Ułęż

 

Chciałbym Państwu podziękować za przyjęcie zaproszenia do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy. Z satysfakcją mogę odnotować, że w sporej części ten skład jest kontynuacją poprzedniej rady. Oznacza to, że doświadczenie i wypracowane dobre i skuteczne praktyki zostaną przeniesione na nowy okres działalności – powiedział podczas posiedzenia Starosta Rycki Dariusz Szczygielski - Chciałbym w tym miejscu złożyć również serdeczne podziękowania ustępującej radzie za owocną współpracę, cenne wskazówki i wsparcie w prowadzeniu i kształtowaniu lokalnej polityki rynku pracy. Zaś nowej Radzie życzę owocnych obrad, sił i zapału do pracy oraz satysfakcji z osiągniętych rezultatów.  

Autor: Powiat Rycki
Powrót