Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Trwają prace przy realizacji inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349 L od km 0+616,5 do km 1+615,6 – ul. Młynarskiej w Rykach”

W dniu 31 marca 2021 r., Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach Pan Marcin Kostyra wizytowali prace przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349 L od km 0+616,5 do km 1+615,6 – ul. Młynarskiej w Rykach”.

Tablica z informacją o dofinansowaniu
 
W ramach prac zostanie wykonane: poszerzenie jezdni do 6 m oraz jej wzmocnienie (3 warstwy), budowa chodnika szer. 2,0 m o długości 548 m, budowa zjazdów publicznych, przejście dla pieszych w azylu, wyspa w osi drogi i urządzenie tzw. bramy wjazdowej, przebudowa i odbudowa systemu odwodnienia, wprowadzenie organizacji ruchu (ograniczenia prędkości w obszarze wjazdu do miejscowości, aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych (km 1+162), ustawienie barier i poręczy ochronnych).
 
Zadanie jest finansowane środkami Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 019 532 zł, pozostały wkład pochodzić będzie z budżetu Powiatu Ryckiego oraz dotacji Gminy Ryki w proporcji 50/50. Przypomnijmy, cała inwestycja będzie kosztować 1 699 220,95 zł, a ponadto wkład Powiatu Ryckiego będzie finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót