Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Trwają prace przy realizacji inwestycji pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349 L od km 0+616,5 do km 1+615,6 – ul. Młynarskiej w Rykach”

W dniu 31 marca 2021 r., Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach Pan Marcin Kostyra wizytowali prace przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349 L od km 0+616,5 do km 1+615,6 – ul. Młynarskiej w Rykach”.

Tablica z informacją o dofinansowaniu
 
W ramach prac zostanie wykonane: poszerzenie jezdni do 6 m oraz jej wzmocnienie (3 warstwy), budowa chodnika szer. 2,0 m o długości 548 m, budowa zjazdów publicznych, przejście dla pieszych w azylu, wyspa w osi drogi i urządzenie tzw. bramy wjazdowej, przebudowa i odbudowa systemu odwodnienia, wprowadzenie organizacji ruchu (ograniczenia prędkości w obszarze wjazdu do miejscowości, aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych (km 1+162), ustawienie barier i poręczy ochronnych).
 
Zadanie jest finansowane środkami Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 019 532 zł, pozostały wkład pochodzić będzie z budżetu Powiatu Ryckiego oraz dotacji Gminy Ryki w proporcji 50/50. Przypomnijmy, cała inwestycja będzie kosztować 1 699 220,95 zł, a ponadto wkład Powiatu Ryckiego będzie finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót