Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Inwestycyjna passa powiatu trwa

Po raz kolejny Powiat Rycki otrzyma pieniądze z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Tym razem chodzi o nabór przeprowadzony przez Wojewodę Lubelskiego w grudniu 2020 roku.

Blisko pół miliona złotych zostanie przeznaczonych na termomodernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach, zlokalizowanego przy ul. Wyczółkowskiego 12. Zakres prac obejmie: docieplenie ścian zewnętrznych do głębokości posadowienia, docieplenie stropodachu, wymianę orynnowania, stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, odtworzenie opaski wokół budynku, montaż nowych daszków nad wejściami, wymianę pokrycia schodów, montaż nowej drabinki wejściowej na dach, jak również wymianę systemu c.o. oraz wentylacji.

Zadanie jest w pełni przygotowane do realizacji - inwestor posiada dokumentację projektowo – kosztorysową oraz aktualne zgłoszenie wykonania robót. Jak przekazał nam Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki „ z efektów realizacji projektu będą korzystać różne grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników oraz personelu Warsztatów Terapii Zajęciowej. Obecnie z WTZ w Rykach korzysta 60 uczestników, wspomaganych przez dwudziestoosobowy personel”.

„ Pozytywny wpływ realizacji inwestycji odczują jednak wszyscy mieszkańcy powiatu, ponieważ oszczędności finansowe powstałe ze zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną przełożą się bezpośrednio na mniejsze wydatki budżetowe. Powyższe pozwoli na przeznaczenie tych środków na inne cele, w tym przedsięwzięcia inwestycyjne służące wszystkim mieszkańcom powiatu.” – dodaje Monika Kośmińska – Wicestarosta.

Zgodnie z założeniami, rzeczowe zakończenie zadania przewidziano na listopad obecnego roku. Pozwoli to na zaobserwowanie oszczędności już podczas najbliższej zimy.

To kolejny ogromny sukces nie tylko władz powiatu ale także urzędników zaangażowanych w pisanie wniosków. Od początku uruchomienia rządowego programu pozyskano blisko 13 milionów złotych.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót