Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Kolejne miliony na inwestycje drogowe stały się faktem!

W dniu 7 maja 2021 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L od km 1+535 do km 8+670 oraz drogi powiatowej Nr 1440L od km 2+941 do km 4+372 w ramach zadania pn.: "Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk - II etap".

Pod dokumentem przyznającym blisko 11 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisy złożyli Dariusz Szczygielski - Starosta Rycki, Monika Kośmińska – Wicestarosta Rycki oraz Aneta Działa – Skarbnik Powiatu. Powyższe pozwoli na zakończenie realizowanej etapami przebudowy drogi powiatowej Nr 1438 L od ul. Słowackiego w Rykach przez Stawy do Dęblina oraz kompleksową przebudowę drogi powiatowej Nr 1440L – ul. Jagiellońskiej i Staromiejskiej w Dęblinie. W ramach zadania zostanie przebudowane ponad 8 km dróg, zostaną wykonane chodniki, zaś Ryki i Dęblin połączone będą na całym odcinku ścieżką rowerową.

Planujemy podpisanie umowy z Wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. oraz przekazanie terenu budowy jeszcze w maju – informuje Starosta.

Całkowite zakończenie prac przewiduje się w 2023 roku.

Inwestycja, oprócz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zostanie dofinansowana środkami Miasta Dęblin oraz Gminy Ryki.

To kolejny przykład skutecznego aplikowania o środki rządowe – wniosek złożony w sierpniu 2020 r. został, jak zawsze, wysoko oceniony przez komisję i uzyskał dofinansowanie w wysokości 60% środków kwalifikowalnych zadania - dodaje Wicestarosta.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót