Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Kolejne miliony na inwestycje drogowe stały się faktem!

W dniu 7 maja 2021 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L od km 1+535 do km 8+670 oraz drogi powiatowej Nr 1440L od km 2+941 do km 4+372 w ramach zadania pn.: "Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk - II etap".

Pod dokumentem przyznającym blisko 11 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisy złożyli Dariusz Szczygielski - Starosta Rycki, Monika Kośmińska – Wicestarosta Rycki oraz Aneta Działa – Skarbnik Powiatu. Powyższe pozwoli na zakończenie realizowanej etapami przebudowy drogi powiatowej Nr 1438 L od ul. Słowackiego w Rykach przez Stawy do Dęblina oraz kompleksową przebudowę drogi powiatowej Nr 1440L – ul. Jagiellońskiej i Staromiejskiej w Dęblinie. W ramach zadania zostanie przebudowane ponad 8 km dróg, zostaną wykonane chodniki, zaś Ryki i Dęblin połączone będą na całym odcinku ścieżką rowerową.

Planujemy podpisanie umowy z Wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A. oraz przekazanie terenu budowy jeszcze w maju – informuje Starosta.

Całkowite zakończenie prac przewiduje się w 2023 roku.

Inwestycja, oprócz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zostanie dofinansowana środkami Miasta Dęblin oraz Gminy Ryki.

To kolejny przykład skutecznego aplikowania o środki rządowe – wniosek złożony w sierpniu 2020 r. został, jak zawsze, wysoko oceniony przez komisję i uzyskał dofinansowanie w wysokości 60% środków kwalifikowalnych zadania - dodaje Wicestarosta.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót