Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Społeczna Straż Rybacka ma nowego Komendanta

12 maja br. Starosta Rycki Dariusz Szczygielski wraz z Wicestarostą Moniką Kośmińską wręczyli akt powołania na Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej, Panu Jarosławowi Szewczykowi.

Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej zatwierdza Starosta Rycki w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej po zapoznaniu się z opinią Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Lublin na temat kandydata.

W poprzednich latach funkcję Komendanta Powiatowego pełnił Adam Szymczyk.

Do obowiązków Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej należy w szczególności:

  • ustalanie planów i harmonogramów działań Społecznej Straży Rybackiej,
  • wyznaczanie zadań dla strażników i nadzorowanie ich wykonania,
  • składanie Wojewodzie Lubelskiemu oraz Staroście Ryckiemu sprawozdań kwartalnych z działalności Społecznej Straży Rybackiej,
  • składanie informacji o działalności Społecznej Straży, Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Rybackiej,
  • zapewnienie niezbędnych warunków do sprawnego wykonywania czynności kontrolnych w stosunku do Społecznej Straży Rybackiej oraz przedstawianie, na żądanie kontrolującego, dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
  • powiadamianie na piśmie Komendanta Wojewódzkiego w określonym przez kontrolującego terminie o sposobie wykonania wydanych w toku kontroli zaleceń.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót