Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Społeczna Straż Rybacka ma nowego Komendanta

12 maja br. Starosta Rycki Dariusz Szczygielski wraz z Wicestarostą Moniką Kośmińską wręczyli akt powołania na Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej, Panu Jarosławowi Szewczykowi.

Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej zatwierdza Starosta Rycki w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej po zapoznaniu się z opinią Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Lublin na temat kandydata.

W poprzednich latach funkcję Komendanta Powiatowego pełnił Adam Szymczyk.

Do obowiązków Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej należy w szczególności:

  • ustalanie planów i harmonogramów działań Społecznej Straży Rybackiej,
  • wyznaczanie zadań dla strażników i nadzorowanie ich wykonania,
  • składanie Wojewodzie Lubelskiemu oraz Staroście Ryckiemu sprawozdań kwartalnych z działalności Społecznej Straży Rybackiej,
  • składanie informacji o działalności Społecznej Straży, Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Rybackiej,
  • zapewnienie niezbędnych warunków do sprawnego wykonywania czynności kontrolnych w stosunku do Społecznej Straży Rybackiej oraz przedstawianie, na żądanie kontrolującego, dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
  • powiadamianie na piśmie Komendanta Wojewódzkiego w określonym przez kontrolującego terminie o sposobie wykonania wydanych w toku kontroli zaleceń.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót