Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Razem możemy więcej – spotkanie w sprawie pozyskiwania funduszy unijnych w nowym okresie programowania

12 maja 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Rykach odbyło się spotkanie nt. możliwości pozyskania funduszy unijnych w nowym okresie programowania w latach 2021 – 2027.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w osobach Pani Ewy Pachowskiej-Kurzepa – Kierownik Oddziału Programowania RPO oraz Pani Aleksandry Ulanowskiej – Głównego specjalisty ds. instrumentów terytorialnych w Oddziale Programowania RPO, którzy wygłosili prezentację nt. Założenia programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 instrumenty terytorialne oraz eksperci w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych w osobach Anny Krzyżanowskiej - Orlik oraz Andrzeja Brzozowy. Odbiorcami prezentacji byli przedstawiciele Powiatu Ryckiego w osobach Dariusza Szczygielskiego - Starosty Ryckiego, Moniki Kośmińskiej – Wicestarosty Ryckiego, Grażyny Jeżewskiej – Członka Zarządu, Karola Zagożdżona – Członka Zarządu, wszystkich gmin z terenu naszego powiatu: Beaty Siedleckiej - Burmistrz Dęblina, Jarosława – Żaczka – Burmistrza Ryk, Zenona Stefanowskiego – Wójta Gminy Kłoczew, Ryszarda Piotrowskiego – Wójta Gminy Nowodwór, Andrzeja Wąsika – Sekretarza Gminy Stężyca Roberta Ragosia – Zastępcy Wójta Gminy Ułęż, wraz z pracownikami tych instytucji.
 
Spotkanie pozwoliło na zapoznanie się z możliwościami aplikowania o środki unijne w nowej perspektywie programowania oraz wymaganymi dokumentami strategicznymi niezbędnymi do ubiegania się o dotacje. „ Mam nadzieję, że przekazana wiedza nt. korzyści ze wspólnego ubiegania się o środki unijne w ramach partnerstw zostaną docenione przez wszystkie gminy, i w konsekwencji doprowadzą do zawarcia wspólnego porozumienia i opracowania wspólnej strategii rozwoju ponadlokalnego” – podsumował Starosta. Należy bowiem stwierdzić z całą stanowczością, iż nowy okres programowania stawia na partnerstwa - musimy odejść od matematycznej zasady 2+2 = 4 i przyjąć że w partnerstwach 2+2 = 5.
 
Bo razem zawsze możemy więcej, w szczególności w perspektywie kilku najbliższych lat.
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót