Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Warsztaty na temat tworzenia ponadlokalnej strategii rozwoju dla Powiatu Ryckiego oraz gmin w powiecie ryckim

W dniu 20 maja 2021 r. odbyły się warsztaty na temat tworzenia ponadlokalnej strategii rozwoju dla Powiatu Ryckiego oraz Gmin w Powiecie Ryckim. Część warsztatową poprowadził Pan Andrzej Brzozowy, natomiast część informacyjną poprowadziła Pani Anna Krzyżanowska – Orlik - eksperci w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych.

Uczestnikami wyżej wymienionych warsztatów byli przedstawiciele wszystkich gmin z Powiatu Ryckiego. Samo spotkanie było inicjatywą Starosty Ryckiego – Pana Dariusza Szczygielskiego oraz Wicestarosty Ryckiego – Pani Moniki Kośmińskiej. Powiat Rycki był też gospodarzem spotkania, które odbyło się w budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach.

Warsztatowa część spotkania polegała na wskazaniu przez przedstawicieli poszczególnych gmin z Powiatu Ryckiego zagrożeń oraz potencjałów w 5 różnych kategoriach: gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych, instytucjonalnych oraz społecznych. Zauważono, że problemy z jakimi borykają się gminy oraz potencjały są w wielu przypadkach zbieżne. Strategia dla całego powiatu oraz gmin, ma być swoistym przepisem na świadomy i zrównoważony rozwój całego terytorium.

Na części informacyjnej ponownie wybrzmiała teza, iż w nowej perspektywie programowej szczególnie będą premiowane partnerstwa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Korzyści ze wspólnego ubiegania się o środki unijne w ramach partnerstw zostały dostrzeżone przez włodarzy gmin z powiatu ryckiego. Konsekwencją będzie wypracowanie wspólnego porozumienia i opracowania wspólnej strategii rozwoju ponadlokalnego.

 

Mapa Powiatu ryckiego z napisami: Regionalne obszary strategicznej interwencji oraz Krajowe obszary strategicznej interwencji

Partnerstwa będą szczególnie ważne w perspektywie pozyskania funduszy z nowego instrumentu pn.: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – 2021 – 2027. Bez działań wspólnych pozyskanie funduszy będzie utrudnione.

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót