Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Warsztaty na temat tworzenia ponadlokalnej strategii rozwoju dla Powiatu Ryckiego oraz gmin w powiecie ryckim

W dniu 20 maja 2021 r. odbyły się warsztaty na temat tworzenia ponadlokalnej strategii rozwoju dla Powiatu Ryckiego oraz Gmin w Powiecie Ryckim. Część warsztatową poprowadził Pan Andrzej Brzozowy, natomiast część informacyjną poprowadziła Pani Anna Krzyżanowska – Orlik - eksperci w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych.

Uczestnikami wyżej wymienionych warsztatów byli przedstawiciele wszystkich gmin z Powiatu Ryckiego. Samo spotkanie było inicjatywą Starosty Ryckiego – Pana Dariusza Szczygielskiego oraz Wicestarosty Ryckiego – Pani Moniki Kośmińskiej. Powiat Rycki był też gospodarzem spotkania, które odbyło się w budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach.

Warsztatowa część spotkania polegała na wskazaniu przez przedstawicieli poszczególnych gmin z Powiatu Ryckiego zagrożeń oraz potencjałów w 5 różnych kategoriach: gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych, instytucjonalnych oraz społecznych. Zauważono, że problemy z jakimi borykają się gminy oraz potencjały są w wielu przypadkach zbieżne. Strategia dla całego powiatu oraz gmin, ma być swoistym przepisem na świadomy i zrównoważony rozwój całego terytorium.

Na części informacyjnej ponownie wybrzmiała teza, iż w nowej perspektywie programowej szczególnie będą premiowane partnerstwa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Korzyści ze wspólnego ubiegania się o środki unijne w ramach partnerstw zostały dostrzeżone przez włodarzy gmin z powiatu ryckiego. Konsekwencją będzie wypracowanie wspólnego porozumienia i opracowania wspólnej strategii rozwoju ponadlokalnego.

 

Mapa Powiatu ryckiego z napisami: Regionalne obszary strategicznej interwencji oraz Krajowe obszary strategicznej interwencji

Partnerstwa będą szczególnie ważne w perspektywie pozyskania funduszy z nowego instrumentu pn.: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – 2021 – 2027. Bez działań wspólnych pozyskanie funduszy będzie utrudnione.

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót