Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Nowy Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu

Wybór nowego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 r., to główne punkt XLVIII Sesji Rady Powiatu w Rykach.

Podczas czwartkowego posiedzenia (24.06.2021r.) Rada Powiatu Ryckiego w głosowaniu tajnym wybrała nowego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Radni przy 14 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” zadecydowali, że w Prezydium Rady Powiatu, obok Przewodniczącego Piotra Łysonia i Wiceprzewodniczącej Elżbiety Kuchnio, zasiądzie Sylwia Sieraj jako Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.

Następnymi punktami obrad Rady Powiatu było rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za rok 2020 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Absolutorium to zatwierdzenie wykonania budżetu powiatu za rok poprzedni. Pozytywna opinia  organu nadzoru w tej sprawie oznacza, że budżet powiatu został przez Zarząd Powiatu w 2020 roku wykonany prawidłowo. Głosowanie radnych poprzedziła prezentacja multimedialna, którą przedstawiła Skarbnik Powiatu Aneta Działa. Następnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok ubiegły.

Radni większością głosów zadecydowali o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 r. (14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”). Absolutorium zostało udzielone na wniosek Komisji Rewizyjnej, która wcześniej wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok ubiegły. Pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej wydał również organ nadzoru, tj. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

Dziękując za udzielone absolutorium Starosta Rycki Dariusz Szczygielski złożył podziękowanie Radnym wraz z Przewodniczącym Piotrem Łysoniem, a także kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, służbom finansowym, Skarbnik Anecie Działa oraz wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani przy realizacji budżetu, zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót