Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Nowy Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu

Wybór nowego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 r., to główne punkt XLVIII Sesji Rady Powiatu w Rykach.

Podczas czwartkowego posiedzenia (24.06.2021r.) Rada Powiatu Ryckiego w głosowaniu tajnym wybrała nowego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Radni przy 14 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” zadecydowali, że w Prezydium Rady Powiatu, obok Przewodniczącego Piotra Łysonia i Wiceprzewodniczącej Elżbiety Kuchnio, zasiądzie Sylwia Sieraj jako Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.

Następnymi punktami obrad Rady Powiatu było rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za rok 2020 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Absolutorium to zatwierdzenie wykonania budżetu powiatu za rok poprzedni. Pozytywna opinia  organu nadzoru w tej sprawie oznacza, że budżet powiatu został przez Zarząd Powiatu w 2020 roku wykonany prawidłowo. Głosowanie radnych poprzedziła prezentacja multimedialna, którą przedstawiła Skarbnik Powiatu Aneta Działa. Następnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok ubiegły.

Radni większością głosów zadecydowali o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 r. (14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”). Absolutorium zostało udzielone na wniosek Komisji Rewizyjnej, która wcześniej wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok ubiegły. Pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej wydał również organ nadzoru, tj. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

Dziękując za udzielone absolutorium Starosta Rycki Dariusz Szczygielski złożył podziękowanie Radnym wraz z Przewodniczącym Piotrem Łysoniem, a także kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, służbom finansowym, Skarbnik Anecie Działa oraz wszystkim pracownikom, którzy byli zaangażowani przy realizacji budżetu, zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót