Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Dawna droga wojewódzka nr 801 uzyska nowy blask !!!

Powiat Rycki w grudniu 2020 r., przejął część dawnej drogę wojewódzkiej o nr 801 od km 92+550 do km 97+382 i nadał jej numer 1448L. Nawierzchnia przejętej drogi jest w katastrofalnym stanie, dlatego też Zarząd Powiatu Ryckiego od razu podjął działania zmierzające do poprawy przejętej drogi.

W tym celu w maju 2021 r., złożono wniosek do Marszałka Województwa Lubelskiego o dotację na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1448L”. Zarząd Województwa Lubelskiego przychylnie ustosunkował się do prośby Powiatu Ryckiego i w dniu 24 czerwca 2021 r., podpisano porozumienie na mocy którego Województwo Lubelskie udzieliło dotacji na realizację w/w inwestycji w kwocie 400.000,00 zł. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 1.200.000,00 zł, dlatego oprócz środków pochodzących z budżetu Województwa Lubelskiego, zadanie będzie współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu powiatu w kwocie 400.000,00 zł oraz budżetu gminy Stężyca, również w kwocie 400.00,00 zł. Udzielenie dotacji umożliwi nam realizację przedsięwzięcia, gdyż Powiat Rycki wraz z Gminą Stężyca nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów jego wykonania.
 
Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1448L na długości 999 mb, od km 3+351,00 do km 4+350,00 w tym remont istniejącej nawierzchni oraz umocnienie poboczy, budowę zatoki autobusowej, budowę stanowisk postojowych, budowę i przebudowę chodników oraz przebudowę i remont zjazdów publicznych i indywidualnych. Wykonanie dokumentacji zostało zlecona przed Gminę Stężyca i uchwałą nr XXI/158/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r., dokumentacja została przekazana Powiatowi Ryckiemu. Niebawem zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Szacujemy, że nowa nawierzchnia zostanie wykonana do końca 2021 r.
 
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót