Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Dawna droga wojewódzka nr 801 uzyska nowy blask !!!

Powiat Rycki w grudniu 2020 r., przejął część dawnej drogę wojewódzkiej o nr 801 od km 92+550 do km 97+382 i nadał jej numer 1448L. Nawierzchnia przejętej drogi jest w katastrofalnym stanie, dlatego też Zarząd Powiatu Ryckiego od razu podjął działania zmierzające do poprawy przejętej drogi.

W tym celu w maju 2021 r., złożono wniosek do Marszałka Województwa Lubelskiego o dotację na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1448L”. Zarząd Województwa Lubelskiego przychylnie ustosunkował się do prośby Powiatu Ryckiego i w dniu 24 czerwca 2021 r., podpisano porozumienie na mocy którego Województwo Lubelskie udzieliło dotacji na realizację w/w inwestycji w kwocie 400.000,00 zł. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 1.200.000,00 zł, dlatego oprócz środków pochodzących z budżetu Województwa Lubelskiego, zadanie będzie współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu powiatu w kwocie 400.000,00 zł oraz budżetu gminy Stężyca, również w kwocie 400.00,00 zł. Udzielenie dotacji umożliwi nam realizację przedsięwzięcia, gdyż Powiat Rycki wraz z Gminą Stężyca nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów jego wykonania.
 
Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1448L na długości 999 mb, od km 3+351,00 do km 4+350,00 w tym remont istniejącej nawierzchni oraz umocnienie poboczy, budowę zatoki autobusowej, budowę stanowisk postojowych, budowę i przebudowę chodników oraz przebudowę i remont zjazdów publicznych i indywidualnych. Wykonanie dokumentacji zostało zlecona przed Gminę Stężyca i uchwałą nr XXI/158/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r., dokumentacja została przekazana Powiatowi Ryckiemu. Niebawem zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Szacujemy, że nowa nawierzchnia zostanie wykonana do końca 2021 r.
 
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót