Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Spotkanie dot. konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027

Szanowni Państwo, Zarząd Województwa Lubelskiego oraz Zarząd Powiatu Ryckiego zapraszają wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w spotkaniu zorganizowanym 
w ramach konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Spotkanie rozpocznie się w dniu 16 września 2021 r., o godz. 9: 00 w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach.

W trakcie prezentacji, oprócz omówienia projektu programu zaprezentowane zostaną szczegóły dotyczące procesu programowania nowej perspektywy finansowej, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych latach oraz zmiany w stosunku do perspektywy na lata 2014-2020.

Informujemy, że z projektem można zapoznać się na stronie:

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/rozpoczynamy-konsultacje-programu-fundusze-europejskie-dla-lubelskiego-2021-2027/

a uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu dokumentu można przekazywać na formularzu zgłaszania uwag (załącznik nr 3) do projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, wypełnianym elektronicznie w wersji edytowalnej na adres
e-mail: konsultacjeprogram2021-2027@lubelskie.pl

Termin składania uwag oraz opinii mija
30 września 2021 r. 

 

 

 

Harmonogram spotkania:

 

 • 9:00-9:05 – otwarcie spotkania i powitanie uczestników;
 • 9:05-9:35 – Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – przedstawienie projektu programu
 • 9:35-11:05 – Wsparcie w ramach EFRR w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
  • Innowacje i transformacja gospodarcza
   • Priorytet I Badania naukowe i innowacje
   • Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu
  • Środowisko i transport
   • Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu
   • Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii
   • Priorytet V Zrównoważony system transportu
  • Infrastruktura społeczna
   • Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej
  • Rozwój zrównoważony terytorialnie
   • Priorytet X Rozwój zrównoważony terytorialnie
 • 11:05-11:20 – Przerwa
 • 11:20-12:20 – Wsparcie w ramach EFS+ w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
  • Kapitał ludzki
   • Priorytet VII Zwiększanie spójności społecznej
   • Priorytet VIII Zaspokajanie potrzeb rynku pracy
   • Priorytet IX Lepsza edukacja
 • 12:20-13:20 – Dyskusja
 • 13:20-13:30 – Podsumowanie i zakończenie spotkania

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót