Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Spotkanie dot. konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027

Szanowni Państwo, Zarząd Województwa Lubelskiego oraz Zarząd Powiatu Ryckiego zapraszają wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w spotkaniu zorganizowanym 
w ramach konsultacji projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Spotkanie rozpocznie się w dniu 16 września 2021 r., o godz. 9: 00 w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach.

W trakcie prezentacji, oprócz omówienia projektu programu zaprezentowane zostaną szczegóły dotyczące procesu programowania nowej perspektywy finansowej, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych latach oraz zmiany w stosunku do perspektywy na lata 2014-2020.

Informujemy, że z projektem można zapoznać się na stronie:

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/rozpoczynamy-konsultacje-programu-fundusze-europejskie-dla-lubelskiego-2021-2027/

a uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu dokumentu można przekazywać na formularzu zgłaszania uwag (załącznik nr 3) do projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, wypełnianym elektronicznie w wersji edytowalnej na adres
e-mail: konsultacjeprogram2021-2027@lubelskie.pl

Termin składania uwag oraz opinii mija
30 września 2021 r. 

 

 

 

Harmonogram spotkania:

 

 • 9:00-9:05 – otwarcie spotkania i powitanie uczestników;
 • 9:05-9:35 – Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – przedstawienie projektu programu
 • 9:35-11:05 – Wsparcie w ramach EFRR w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
  • Innowacje i transformacja gospodarcza
   • Priorytet I Badania naukowe i innowacje
   • Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu
  • Środowisko i transport
   • Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu
   • Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii
   • Priorytet V Zrównoważony system transportu
  • Infrastruktura społeczna
   • Priorytet VI Rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej
  • Rozwój zrównoważony terytorialnie
   • Priorytet X Rozwój zrównoważony terytorialnie
 • 11:05-11:20 – Przerwa
 • 11:20-12:20 – Wsparcie w ramach EFS+ w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
  • Kapitał ludzki
   • Priorytet VII Zwiększanie spójności społecznej
   • Priorytet VIII Zaspokajanie potrzeb rynku pracy
   • Priorytet IX Lepsza edukacja
 • 12:20-13:20 – Dyskusja
 • 13:20-13:30 – Podsumowanie i zakończenie spotkania

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót