Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic, gmina Kłoczew.

W dniu 26 października 2021 r., Powiat Rycki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w osobach Starosty Ryckiego - Pana Dariusza Szczygielskiego, Wicestarosty Ryckiego – Pani Moniki Kośmińskiej oraz Skarbnika Powiatu Ryckiego – Pani Anety Działa, podpisał umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic.” Przy podpisaniu umowy obecni byli Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach - Pan Piotr Łysoń, Wójt Gminy Kłoczew – Pan Zenon Stefanowski.

W przetargu wpłynęło sześć ofert. Wygrała firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, która zaoferowała kwotę 5.694.309,04 zł brutto.


W  imieniu Wykonawcy umowę podpisał Dyrektor – Pan Bartłomiej Kępka.

Droga jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ok. 3 142 600,00 zł, oraz przez Gminę Kłoczew w kwocie ponad 908.000,00 zł. 

Jesteśmy dumni z tego, że w tym roku  Powiat Rycki prowadzi inwestycje polegające na przebudowie dróg powiatowych, w każdej z naszych gmin. Nigdy wcześniej, w historii Powiatu Ryckiego nie prowadzono tak wielu ważnych inwestycji drogowych w jednym czasie. Chciałbym podziękować Wójtowi Gminy Kłoczew - Panu Zenonowi Stefanowskiemu  oraz Radzie Gminy Kłoczew za współfinansowanie inwestycji w miejscowości Czernic. Dobra współpraca z Gminą Kłoczew przynosi wymierne efekty dla naszych mieszkańców. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w stworzenie tego projektu, Przewodniczącemu Rady Powiatu – Panu Piotrowi Łysoniowi, który na co dzień bardzo nas wspiera, oraz Panu Marcinowi Kostyrze – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych i wszystkim pracownikom  – powiedział  Starosta Rycki - Pan Dariusz Szczygielski.

Co więcej, nie zatrzymujemy się !!! W dniu 25 października 2021 r., opublikowane zostały wyniki naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Powiat Rycki otrzymał promesę dofinansowania przebudowy dróg powiatowych 1408L oraz 1409L  czyli drogi przez Ownię do Wylezina i przez Dąbię do Zalesia w gminie Ryki. Kwota pozyskanych pieniędzy to aż  15.000.000,00 zł. Przebudowanych zostanie ponad 10 km dróg.

 Tablica z opisem dofinansowania

Autor: Powiat Rycki
Powrót