Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic, gmina Kłoczew.

W dniu 26 października 2021 r., Powiat Rycki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w osobach Starosty Ryckiego - Pana Dariusza Szczygielskiego, Wicestarosty Ryckiego – Pani Moniki Kośmińskiej oraz Skarbnika Powiatu Ryckiego – Pani Anety Działa, podpisał umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic.” Przy podpisaniu umowy obecni byli Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach - Pan Piotr Łysoń, Wójt Gminy Kłoczew – Pan Zenon Stefanowski.

W przetargu wpłynęło sześć ofert. Wygrała firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, która zaoferowała kwotę 5.694.309,04 zł brutto.


W  imieniu Wykonawcy umowę podpisał Dyrektor – Pan Bartłomiej Kępka.

Droga jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ok. 3 142 600,00 zł, oraz przez Gminę Kłoczew w kwocie ponad 908.000,00 zł. 

Jesteśmy dumni z tego, że w tym roku  Powiat Rycki prowadzi inwestycje polegające na przebudowie dróg powiatowych, w każdej z naszych gmin. Nigdy wcześniej, w historii Powiatu Ryckiego nie prowadzono tak wielu ważnych inwestycji drogowych w jednym czasie. Chciałbym podziękować Wójtowi Gminy Kłoczew - Panu Zenonowi Stefanowskiemu  oraz Radzie Gminy Kłoczew za współfinansowanie inwestycji w miejscowości Czernic. Dobra współpraca z Gminą Kłoczew przynosi wymierne efekty dla naszych mieszkańców. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w stworzenie tego projektu, Przewodniczącemu Rady Powiatu – Panu Piotrowi Łysoniowi, który na co dzień bardzo nas wspiera, oraz Panu Marcinowi Kostyrze – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych i wszystkim pracownikom  – powiedział  Starosta Rycki - Pan Dariusz Szczygielski.

Co więcej, nie zatrzymujemy się !!! W dniu 25 października 2021 r., opublikowane zostały wyniki naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Powiat Rycki otrzymał promesę dofinansowania przebudowy dróg powiatowych 1408L oraz 1409L  czyli drogi przez Ownię do Wylezina i przez Dąbię do Zalesia w gminie Ryki. Kwota pozyskanych pieniędzy to aż  15.000.000,00 zł. Przebudowanych zostanie ponad 10 km dróg.

 Tablica z opisem dofinansowania

Autor: Powiat Rycki
Powrót