Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

E-geodezja – urząd w Twoim domu

Coraz więcej spraw urzędowych z zakresu geodezji i kartografii można realizować na odległość, bez konieczności odwiedzania siedziby urzędu, przez siedem dni w tygodniu i to przez całą dobę. Każdy chcący załatwić sprawy z zakresu geodezji i kartografii, siedząc wygodnie przed komputerem, może zamówić mapy ewidencyjne czy część z dostępnych danych z geodezyjnych rejestrów. Cały proces zamawiania i otrzymywania wybranych danych i opłaty odbywa się podobnie do tego w sklepie internetowym.

Logotypy dofinansowania

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: rzeczoznawcy majątkowi, komornicy sądowi, geodeci oraz osoby fizyczne i lokalni przedsiębiorcy, korzystając z oprogramowania do świadczenia tzw. e-usług – GEOPORTALU mogą przesłać wniosek do starostwa.

By zamówić mapy ewidencyjne czy zasadnicze wystarczy, że zainteresowana osoba złoży odpowiedni wniosek za pomocą formularza w Geoportalu, a zamówione dane przesłane zostaną drogą elektroniczną. Zamawianie dokumentów, takich jak wypisy i wyrysy, możliwe jest dla zweryfikowanych użytkowników – na przykład za pomocą Profilu Zaufanego.

Przeniesienie części usług do realizacji przez internet, znacząco skraca czas realizacji części wniosków, szczególnie w obecnym czasie pandemii. Osoby korzystające z e-usług zaoszczędzą zarówno pieniądze, jak i czas, który do tej pory poświęcali na dojazd do urzędu oraz oczekiwanie na realizację sprawy. Dostęp do wybranych zasobów w każdym momencie umożliwia optymalizować własną działalność i poprawić warunki konkurencyjności na rynku lokalnym i krajowym. Należy dodatkowo zauważyć, że wdrożenie e-usług stanowi nieocenioną pomoc dla osób niepełnosprawnych lub z ograniczeniami ruchowymi, które mają możliwość zdalnego pozyskiwania danych z geodezyjnych rejestrów publicznych.

Wszystko to możliwe jest dzięki realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Jest to partnerski projekt wszystkich powiatów województwa lubelskiego.

Realizacja projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego rozpoczęła się w 2016 roku a jego zakończenie planowane jest na koniec 2021 roku. Łączna wartość wydatków to ponad 187,5 mln złotych, z czego 85% to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.  

Zadanie na które przeznaczono  największą część budżetu obejmowała realizację prac geodezyjnych: modernizację Ewidencji Gruntów i Budynków, założenie baz BDOT500 i GESUT -  łączne nakłady na to zadanie to ponad 158 mln zł (144 podpisanych umów pomiędzy Partnerami Projektu a Wykonawcami – firmami geodezyjnymi).

Dodatkowo w ramach projektu opracowano cyfrową ortofotomapę, obejmującą zdjęcia lotnicze terenu wszystkich dwudziestu powiatów ziemskich województwa lubelskiego. Aktualną ortofotomapę można zobaczyć na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii - http://mapy.geoportal.gov.pl/

Spośród pozostałych zadań projektowych można wymienić m.in.: nadzór nad wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, skanowanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup sprzętu informatycznego, zakup oprogramowania do utworzenia lub rozbudowy istniejących geoportali do świadczenia e-usług.

 

Przykładowe e-usługi udostępnione w geoportalu:

 • Dla wszystkich klientów:
  •  dostęp do mapy ewidencyjnej oraz zasadniczej z możliwością przybliżonego pomiaru odległości i powierzchni,
  • zamówienie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków,
  • zamówienie kopii mapy zasadniczej,
  • zamówienie kopii baz danych: EGiB, BDOT500, GESUT
 • Dla pracowników urzędów gmin:
  • dostęp do aktualnej części opisowej ewidencji gruntów i budynków
 • Dla projektantów, pracowników urzędów gminy, jednostek zarządzających sieciami uzbrojenia terenu:
  • elektroniczne narady koordynacyjne (dawniej ZUD)
 • Dla geodetów:
  • obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych
 • Dla rzeczoznawców majątkowych:
  • informacje z rejestru cen i wartości nieruchomości
 • Dla komorników:
  •  otwierdzenie czy osoba figuruje w ewidencji gruntów i budynków

 

 

Projekt „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie współfinansowania ze środków unijnych oraz budżetu państwa

Lider projektu:  Powiat Lubelski, partnerzy: Powiat Bialski, Powiat Biłgorajski, Powiat Chełmski, Powiat Hrubieszowski, Powiat Janowski, Powiat Krasnostawski, Powiat Kraśnicki, Powiat Lubartowski, Powiat Łęczyński, Powiat Łukowski, Powiat Opolski, Powiat Parczewski, Powiat Puławski, Powiat Radzyński, Powiat Rycki, Powiat Świdnicki w Świdniku, Powiat Tomaszowski, Powiat Włodawski, Powiat Zamojski.

Dofinansowanie projektu z UE: 159 375 000,00 zł

Umowa o dofinansowanie: RPLU.02.01.00-06-0039/16-00 z dnia 18 lipca 2017 r.

LP

Powiat

Adres systemu do e-usług

Lista adresów do systemu e-usługi

1

Powiat bialski

http://powiatbialski.geoportal2.pl/

2

Powiat biłgorajski

http://bilgoraj.geoportal2.pl/

3

Powiat chełmski

https://chelmski.webewid.pl:4444/cms/

 

4

Powiat hrubieszowski

http://hrubieszow.geoportal2.pl/

5

Powiat janowski

http://janow.geoportal2.pl/

6

Powiat krasnostawski

http://powiatkrasnostawski.geoportal2.pl/

7

Powiat kraśnicki

https://krasnicki.webewid.pl/cms/

8

Powiat lubartowski

http://powiatlubartowski.geoportal2.pl/

9

Powiat Lubelski

http://powiatlubelski.geoportal2.pl/

10

Powiat łęczyński

http://leczna.geoportal2.pl/

11

Powiat łukowski

http://powiatlukowski.geoportal2.pl/

12

Powiat opolski

http://opolelubelskie.geoportal2.pl/

13

Powiat parczewski

http://parczew.geoportal2.pl/

14

Powiat puławski

http://pulawy.geoportal2.pl/

15

Powiat radzyński

http://powiatradzynski.geoportal2.pl/

16

Powiat rycki

http://ryki.geoportal2.pl/

17

Powiat świdnicki

http://powiatswidnik.geoportal2.pl/

18

Powiat tomaszowski

http://tomaszowlubelski.geoportal2.pl/

 

19

Powiat włodawski

https://wlodawski.e-mapa.net/

https://www.epodgik.pl/rejestracja/?teryt=0619
https://ebok.powiatwlodawski.pl/103/item/1200

20

Powiat zamojski

http://powiatzamojski.geoportal2.pl/

 

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót