Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Akt mianowania dla logopedy z PPP w Dęblinie

1 grudnia 2021 r. Pani Monika Kośmińska Wicestarosta Rycki wraz z Panią Lilianną Dąbrowską Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach, wręczyły akt nadania stopnia awansu zawodowego dla Moniki Krajewskiej -Woźniak, logopedy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dęblinie.

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego odbył się 18 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Rykach, po trwającym niemal trzy lata stażu zawodowym. Akt nadania stopnia awansu zawodowego świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez zdającego wiedzy i umiejętności zawodowych, które są niezbędne w jego codziennej pracy.

Pani Monika Krajewska-Woźniak złożyła ślubowanie, w którym zobowiązała się rzetelnie pełnić powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych oraz poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót