Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Dzieci przewlekle chore - co ważne w ich edukacji

9 grudnia 2021 roku odbyło się ostatnie organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dęblinie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli "Praca z dzieckiem z chorobą przewlekłą (cukrzyca, epilepsja, astma, otyłość i choroba onkologiczna)", której koordynatorem była Dyrektor Magdalena Piechota.

Tematyka sieci została podyktowana głównie potrzebami nauczycieli i wybrana spośród wielu propozycji szkoleń składanych na zakończenie poprzedniej edycji. Już na początku organizacji przedsięwzięcia zostaliśmy mile zaskoczeni, gdyż liczba chętnych uczestników przerosła nasze oczekiwania. Ostatecznie do wspólnej nauki zakwalifikowało się 36 nauczycieli ze szkół z rejonu działania Poradni. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i sugestiom nauczycieli, tym razem prelegentami sieci byli nie tylko pracownicy naszej placówki, ale również specjaliści w zakresie dietetyki, opieki medycznej oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej: Pani mgr Anetta Okoń – pielęgniarka dyplomowana, edukator w cukrzycy, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz opieki paliatywnej, Pani mgr Ilona Aleksandrowicz dietetyk, Pan dr Tomasz Knopik wykładowca w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. Uzupełnieniem fachowej wiedzy były niezwykle cenne i poruszające wyznania rodziców dzieci, zmagających się z cukrzycą i chorobą onkologiczną.
 
Mimo różnych przeciwności losu wynikających z panującej w kraju sytuacji pandemicznej, udało nam się efektywnie zrealizować wszystkie planowane trzy warsztaty. Dyrektor i pracownicy Poradni dołożyli wszelkich starań, aby treść szkoleń była atrakcyjna, ale przede wszystkim możliwa do wykorzystania w pracy nauczyciela. Koordynator sieci, psycholodzy, pedagodzy i logopedzi z naszej placówki opracowali szereg materiałów edukacyjnych, którymi chętnie podzielili się z uczestnikami sieci. Każdy nauczyciel otrzymał teczkę z gotowymi opracowaniami poszczególnych zagadnień oraz materiały w formie elektronicznej. W trakcie zajęć warsztatowych omawiano m.in. takie zagadnienia jak:
  • "Stan odżywiania dzieci, a warunki uczenia się",
  • "Cukrzyca chorobą XXI wieku",
  • "Doświadczenia rodzica dziecka z cukrzycą",
  • "Wzmocnienie zasobów odpornościowych uczniów i ich rodzin (systemowe podejście: rola rodzica i nauczyciela) ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z chorobami somatycznymi i doświadczeniami traumatycznymi",
  • "Kryzys psychiczny w rodzinie dziecka z chorobą nowotworową
    i epilepsją. Szeroko pojęte wsparcie psychologiczno – pedagogiczne. Indywidualna pomoc nauczyciela i wychowawcy",
  • "Dziecko przewlekle chore w systemie edukacji – aspekty prawne",
  • Wskazania do pracy z dzieckiem z cukrzycą, epilepsją, astmą i otyłością".
 
Każde spotkanie niosło ze sobą wiele emocji, pytań oraz potrzebę dzielenia się własnymi przemyśleniami a także osobistymi doświadczeniami. Jesteśmy przekonani, że wiedza którą otrzymali nauczyciele posłuży w pracy zawodowej. Na zakończenie sieci uczestnicy otrzymali zaświadczenia a także wspomniany wcześniej dostęp do wszystkich materiałów przygotowanych przez specjalistów. Dzięki temu każdy będzie miał możliwość szerzej zagłębić się w omawianą na spotkaniach tematykę pracy z dzieckiem chorym.
 
Przeprowadzone wyniki ewaluacji pokazały, że zdobyta podczas szkolenia wiedza będzie przydatna w pracy zawodowej nauczycieli.  W ocenie uczestników jakość materiałów szkoleniowych była bardzo dobra, a niektórzy uznali, że wykraczała ponad standardy. Sygnałem dla pracowników poradni, że taka forma wspólnej nauki ma ogromny sens była ocena jakości szkolenia przez nauczycieli, osiągająca najwyższy możliwy stopień. Ponadto nauczyciele wyrazili chęć uczestniczenia w dalszych szkoleniach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dęblinie. W ewaluacji padło wiele propozycji zagadnień szkoleniowych, które w pierwszej kolejności będą rozpatrzone przy organizacji kolejnej edycji sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w 2022 r., m.in. „Autyzm i Zespół Aspergera”, „Dzieci słabowidzące i słabosłyszące”, „Niedostosowanie społeczne”, „Pozytywna dyscyplina”, „Wczesne wspomaganie rozwoju i zagadnienia z tym związane, dokumentacja wwrd”, „Stres w zawodzie nauczyciela i sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie”, „Wypalenie zawodowe nauczyciela”, „Zaburzenia psychiczne dzieci a terapia”, „Współczesne i alternatywne formy terapii dzieci z zaburzeniami”, „Wpływ telewizji i komputera na psychorozwój dzieci i młodzieży”.
 
Pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom za udział w spotkaniach i zaangażowanie, mimo trudnych warunków spowodowanych pandemią. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym nadal będziemy się inspirować i dzielić doświadczeniami.

 

 

                                                                             Opracowanie:
                                                                                                              K. Michałowska – Kawka
J. Misiurek - Czarnecka
Autor: Powiat Rycki
Powrót