Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Przejścia dla pieszych

W dniu 3 grudnia 2021 r., Starosta Rycki – Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki – Pani Monika Kośmińska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach – Pan Marcin Kostyra podpisali umowę na realizację zadania polegającego na „Przebudowa 3 przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych znajdujących się na terenie powiatu ryckiego.”. Firmą, która zrealizuje powyższe zadanie będzie: DOMINO-ZNAK Dominik Lisowski ul. Felin 11, 20-278 Lublin, NIP: 799-167-58-94, REGON: 673006493.

W ramach zadania przebudowane będą trzy przejścia dla pieszych na terenie Powiatu Ryckiego. Będą to: 

 

 1. Zadanie nr 1 – Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Nowodwór przy drodze powiatowej Nr 1428L w km 7+190 - 131 358,23 zł
  Tablica informacyjna

 2. Zadanie nr 2 - Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Sobieszyn przy drodze powiatowej Nr 1435L w 0+102 - 129 995,38 zł
  Tablica informacyjna

 3. Zadanie nr 3 - Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Swaty przy drodze powiatowej Nr 1405L w km 3+665 - 246 441,45 zł
  Tablica informacyjna

 

 1. Zakres zadania nr 1 obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Nowodwór przy drodze powiatowej Nr 1428L w km 7+190 wraz z przebudową chodników w rejonie przejścia szerokości 2,00m i wprowadzenie stałej organizacji ruchu 
 2. Zakres zadania nr 2 obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Sobieszyn przy drodze powiatowej  Nr 1435L w 0+102 wraz z przebudową chodników w rejonie przejścia szerokości 2,00 m i wprowadzenie stałej organizacji ruchu:
 3. Zakres zadania nr 3 obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Swaty przy drodze powiatowej Nr 1405L w 3+665 wraz z budową chodników w rejonie przejścia szerokości 2,30 m, wykonaniem poboczy na odcinku 180,00m, szerokości 1,00 m oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu:

 

Wedle umowy, termin zadania został określony 6 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od dnia 3 grudnia 2021 r.,  - do 3 czerwca 2021 r. 

 

 

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót