Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Budżet powiatu na 2022 r. przyjęty jednogłośnie

Dnia 21 grudnia 2021 r. Rada Powiatu w Rykach przyjęła jednogłośnie budżet na 2022 rok (głosowało 16 radnych).

Budżet zakłada:

  • dochody na poziomie 81.485.323 zł, w tym bieżące 65.680.940 zł i majątkowe 15.804.383 zł,
  • wydatki na poziomie 99.093.104 zł, w tym: bieżące 64.374.685 zł i majątkowe 34.718.419 zł.

Na 2022 r. planuje się deficyt na poziomie 17.607.781 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z: kredytu w kwocie 4.500.000 zł, wolnych środków w kwocie 764.424 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki otrzymane z w latach ubiegłych z RFIL i RFRD) w kwocie 12.030.239 zł oraz rozliczenia środków unijnych  w kwocie 313.118 zł.

„Budżet mamy ambitny” stwierdził Starosta Pan Dariusz Szczygielski. Wydatki majątkowe stanowią ponad 35% ogólnej kwoty wydatków. Dzięki pozyskanym środkom pochodzącym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych oraz pomocy finansowej miast i gmin, powiat mógł przeznaczyć tak wielkie nakłady na inwestycje jak nigdy dotąd. Główny kierunek inwestycji to budownictwo drogowe - ponad 24 mln zł oraz inwestycje w szpitalu powiatowym - ponad 9 mln 885 tys. zł.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót