Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Budżet powiatu na 2022 r. przyjęty jednogłośnie

Dnia 21 grudnia 2021 r. Rada Powiatu w Rykach przyjęła jednogłośnie budżet na 2022 rok (głosowało 16 radnych).

Budżet zakłada:

  • dochody na poziomie 81.485.323 zł, w tym bieżące 65.680.940 zł i majątkowe 15.804.383 zł,
  • wydatki na poziomie 99.093.104 zł, w tym: bieżące 64.374.685 zł i majątkowe 34.718.419 zł.

Na 2022 r. planuje się deficyt na poziomie 17.607.781 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z: kredytu w kwocie 4.500.000 zł, wolnych środków w kwocie 764.424 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki otrzymane z w latach ubiegłych z RFIL i RFRD) w kwocie 12.030.239 zł oraz rozliczenia środków unijnych  w kwocie 313.118 zł.

„Budżet mamy ambitny” stwierdził Starosta Pan Dariusz Szczygielski. Wydatki majątkowe stanowią ponad 35% ogólnej kwoty wydatków. Dzięki pozyskanym środkom pochodzącym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych oraz pomocy finansowej miast i gmin, powiat mógł przeznaczyć tak wielkie nakłady na inwestycje jak nigdy dotąd. Główny kierunek inwestycji to budownictwo drogowe - ponad 24 mln zł oraz inwestycje w szpitalu powiatowym - ponad 9 mln 885 tys. zł.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót