Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Inwestycje Powiatu Ryckiego realizowane w roku 2021

 

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349L od km 0+616,5 do km 1+615,6 - ul. Młynarskiej w Rykach

Wartość inwestycji: 1 830 094,00 zł

 

2. Przebudowa dróg powiatowych Ownia-Wylezin-Kłoczew oraz Nowa Dąbia- I etap

Wartość inwestycji: 167 185,00 zł

 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1400L w m. Paprotnia (dokumentacja)

Wartość inwestycji: 80 000,00 zł

 

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1405L ul. Rokicka w Stężycy (dokumentacja)

Wartość inwestycji: 30 800,00 zł

 

5. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425L ul. Spacerowej w Leopoldowie

Wartość inwestycji: 183 853,73 zł

 

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1434L na odcinku dr. krajowej nr 48 – Ułęż

Wartość inwestycji: 913 690,00 zł

 

7. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1416L - ul. Klonowa w Kłoczewie-Janopol (dokumentacja)

Wartość inwestycji: 40 000,00 zł

 

8. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1411L i 1412 L : Wola Zadybska - Rybaki - I etap (projekt)

Wartość inwestycji: 118 326,00 zł

 

9. Budowa chodnika przy ul. Królewskiej w Rykach

Wartość inwestycji: 100 000,00 zł

 

10. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie poziomego oznakowania na drogach powiatowych Nr 1425L oraz 1426L : Brusów – Bazanów - Jakubówka

Wartość inwestycji: 160 000,00 zł

 

11. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1416L - ul. Klonowej  w Kłoczewie

Wartość inwestycji: 768 426,00 zł

 

12. Rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Żytniej 22 w Rykach

Wartość inwestycji: 30 000,00 zł

 

13. Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach

Wartość inwestycji: 650 000,00 zł

 

14. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie do wymogów p.poż.

Wartość inwestycji: 117 556,00 zł

 

15. Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie

Wartość inwestycji: 884 719,00 zł

 

16. Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryki - II etap

Zadanie inwestycyjne wieloletnie

Lata realizacji: 2020-2023

Wartość inwestycji: 12 370 543,00 zł

 

17. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L w m. Czernic

Zadanie inwestycyjne wieloletnie

Lata realizacji: 2021-2022

Wartość inwestycji: 6 777 236,64 zł

 

18. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1420L, 1424L - ul. Leśna w Kłoczewie – Jagodne -Gózd-Sokola oraz 1346L  (dokumentacja)

Zadanie inwestycyjne wieloletnie

Lata realizacji: 2021-2022

Wartość inwestycji: 225 952,00 zł

 

19. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1405L (ul. Swatowska w Rykach) Nr 1406L ( Swaty-Edwardów-Niwa Babicka) dokumentacja

Zadanie inwestycyjne wieloletnie

Lata realizacji: 2021-2022

Wartość inwestycji: 359 040,00 zł

 

20. Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej w miejscowości Stężyca - ul. Królewska

Zadanie inwestycyjne wieloletnie

Lata realizacji: 2021-2022

Wartość inwestycji: 33 826,00 zł

 

21. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1349L - ul. Łukowskiej i Młynarskiej w Rykach oraz Nr 1415L - ul. Poniatowskiego w Rykach

Zadanie inwestycyjne wieloletnie

Lata realizacji: 2021-2022

Wartość inwestycji: 68 880,00 zł

 

22. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423 L w m. Zielony Kąt, gm. Nowodwór

Zadanie inwestycyjne wieloletnie

Lata realizacji: 2021-2022

Wartość inwestycji: 2 584 018,00 zł

 

23. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448L, gm. Stężyca

Zadanie inwestycyjne wieloletnie

Lata realizacji: 2021-2022

Wartość inwestycji: 1 331 224 zł

 

24. Przebudowa oraz informatyzacja budynku Szpitala Powiatowego w Rykach

Zadanie inwestycyjne wieloletnie

Lata realizacji: 2021-2022

Wartość inwestycji: 4 000 000,00 zł

 

25. Przebudowa i poprawa wydajności energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Rykach

Zadanie inwestycyjne wieloletnie

Lata realizacji: 2021-2022

Wartość inwestycji: 4 000 000,00 zł

 

Powiat Rycki realizował powyższe inwestycje z udziałem dofinansowań pochodzących z:

budżetu gmin powiatu ryckiego, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rezerwy Ogólnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Autor: Powiat Rycki
Powrót