Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia na terenie powiatu ryckiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.Dz. U. 2021 r., poz. 945)

 

 

Zarząd Powiatu w Rykach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia na terenie powiatu ryckiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Zasady konkursu zawarte są w załączniku.

Ikona pdfCała treść konkursu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [570.52 KB]

UWAGA:

  1. Zarząd Powiatu może unieważnić konkurs ofert w przypadku nie złożenia żądanej oferty lub gdy wszystkie oferty nie będą spełniały wymogów zawartych w ogłoszeniu. Informację o unieważnieniu konkursu zostanie opublikowana w taki sam sposób jak ogłoszenie o konkursie.
  2. Organizacja składająca ofertę powinna wskazać termin, zakres i formę w jakiej będzie realizowała zadanie w zakresie edukacji prawnej.
  3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, jest Starosta Rycki Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ryckiego w 2022 roku.
Autor: Powiat Rycki
Powrót