Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

„Małe Granty” Nabór ofert NGO świadczących pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Zarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze zadań publicznych.

 


Termin składania ofert w wersji papierowej: od 3 marca 2022 r. do wyczerpania środków finansowych.

Informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie www.promocja.lubelskie.pl w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Informacje.

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Kwota przeznaczona na dotacje: 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Kwota dotacji na zadanie: do 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wkład własny: nie jest wymagany.

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacja zadań publicznych dotyczy wyłącznie działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy znajdujących schronienie na terytorium województwa lubelskiego:

  1. Przygotowanie lokalowe – doposażenie miejsc noclegowych/miejsc pobytu.
  2. Organizacja wolontariatu.
  3. Zakup środków medycznych, artykułów higieny osobistej, w tym sprzętu, przedmiotów niezbędnego dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnymi potrzebami, jak również dla dzieci.  
  4. Organizowanie pomocy dla dzieci w postaci zajęć integracyjnych, pomocy pedagogicznej i psychologicznej, opieki nad dziećmi dla matek podejmujących pracę (np.: świetlice środowiskowe itp.)
  5. Zakup, przygotowywanie i transport posiłków do miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy.
  6. Zakupu materiałów, środków, produktów, na które zapotrzebowanie zgłaszane jest przez punkty dystrybucji, punkty recepcyjne, ośrodki pomocy lub inne instytucje prowadzące dystrybucję artykułów niezbędnych do zabezpieczenia podstawowych potrzeb uchodźców.

Szczegółowe informacje:

https://promocja.lubelskie.pl/.../nabor-ofert-male-granty/ 

 

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót