Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

„Małe Granty” Nabór ofert NGO świadczących pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Zarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze zadań publicznych.

 


Termin składania ofert w wersji papierowej: od 3 marca 2022 r. do wyczerpania środków finansowych.

Informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie www.promocja.lubelskie.pl w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Informacje.

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Kwota przeznaczona na dotacje: 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Kwota dotacji na zadanie: do 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wkład własny: nie jest wymagany.

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacja zadań publicznych dotyczy wyłącznie działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy znajdujących schronienie na terytorium województwa lubelskiego:

  1. Przygotowanie lokalowe – doposażenie miejsc noclegowych/miejsc pobytu.
  2. Organizacja wolontariatu.
  3. Zakup środków medycznych, artykułów higieny osobistej, w tym sprzętu, przedmiotów niezbędnego dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnymi potrzebami, jak również dla dzieci.  
  4. Organizowanie pomocy dla dzieci w postaci zajęć integracyjnych, pomocy pedagogicznej i psychologicznej, opieki nad dziećmi dla matek podejmujących pracę (np.: świetlice środowiskowe itp.)
  5. Zakup, przygotowywanie i transport posiłków do miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy.
  6. Zakupu materiałów, środków, produktów, na które zapotrzebowanie zgłaszane jest przez punkty dystrybucji, punkty recepcyjne, ośrodki pomocy lub inne instytucje prowadzące dystrybucję artykułów niezbędnych do zabezpieczenia podstawowych potrzeb uchodźców.

Szczegółowe informacje:

https://promocja.lubelskie.pl/.../nabor-ofert-male-granty/ 

 

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót