Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

ANKIETA DO OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

NA OKRES 2021-2027 planowanej do realizacji przez STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Szanowni Państwo!
W związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 zachodzi potrzeba opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem strategicznym, tworzonym oddolnie dla spójnego obszaru w partnerstwie trzech sektorów tj. publiczny, społeczny i gospodarczy. Państwa udział w pracach nad określeniem kierunku rozwoju obszaru jest nieoceniona. Państwa propozycje z pewnością pozwolą na przeprowadzenie diagnozy obszaru, lokalnych potrzeb i priorytetów. Zebrane w ten sposób propozycje pozwolą na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć oraz ukierunkowanie wsparcia, które w największym stopniu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Link do ankiety https://forms.gle/mu5YkFTtmHV47WWX9


Ankieta jest anonimowa. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią badanych zagadnień i wybranie odpowiadającej rzeczywistości odpowiedzi.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót