Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

ANKIETA DO OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

NA OKRES 2021-2027 planowanej do realizacji przez STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Szanowni Państwo!
W związku z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027 zachodzi potrzeba opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem strategicznym, tworzonym oddolnie dla spójnego obszaru w partnerstwie trzech sektorów tj. publiczny, społeczny i gospodarczy. Państwa udział w pracach nad określeniem kierunku rozwoju obszaru jest nieoceniona. Państwa propozycje z pewnością pozwolą na przeprowadzenie diagnozy obszaru, lokalnych potrzeb i priorytetów. Zebrane w ten sposób propozycje pozwolą na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć oraz ukierunkowanie wsparcia, które w największym stopniu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Link do ankiety https://forms.gle/mu5YkFTtmHV47WWX9


Ankieta jest anonimowa. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią badanych zagadnień i wybranie odpowiadającej rzeczywistości odpowiedzi.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót