Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Mieszkańców powiatu ryckiego, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe zapraszamy na konsultacje społeczne

LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" przystąpiła do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych będą zbierane propozycje projektów jakie Państwo będą chcieli realizować w przyszłości ze środków pozyskanych przez LGD.   

 
logotypy dofinansowania
Realizacja projektów będzie możliwa wyłącznie takich, które będą wpisane w Lokalnej Strategii Rozwoju a nie będą sprzeczne z PROW.  Jeżeli chcą Państwo realizować swoje pomysły to prosimy o ich zgłaszanie.
 
 Program spotkania:
  1. Diagnoza obszaru - Identyfikacja zasobów lokalnych.
  2. Analiza mocnych i słabych stron  oraz szanse i zagrożenia.  
  3. Analiza potrzeb rozwojowych obszaru.
  4. Określenie celów strategii.
  5. Wypracowanie wniosków końcowych.
 
Miejsce i terminy spotkań:
 

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

1

2

3

Ryki

08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyły 29

Sala konferencyjna UM w Rykach

17.05.2022 godz. 15.00-17.00

Dęblin

08-530 Dęblin, ul. Rynek 12

Sala konferencyjna UM w Dęblinie

19.05.2022 r. godz. 15.00-17.00

Stężyca

08-540 Stężyca, ul. Królewska 4

Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy

2.06.2022 godz. 16.00-18.00

Kłoczew

08-550 Kłoczew, ul. Długa 67

Sala konferencyjna UG w Kłoczewie

24.05.2022 godz. 15.00-17.00

Nowodwór

08-503 Nowodwór 71A

Sala konferencyjna UG w Nowodworze

31.05.2022 godz. 14.30-16.30

Ułęż

08-504 Ułęż 168

Sala konferencyjna UG w Ułężu

26.05.2022 r. godz. 15.00-17.00

 
Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1  „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
 
 Wąsowska Anna
 Prezes Zarządu
Autor: Powiat Rycki
Powrót