Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Zapraszamy na spotkanie „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza rekrutację na dwudniowe spotkanie w powiecie ryckim. Działanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II”.

unijne logotypy

 

Spotkania przeznaczone są dla:

 • przedstawicieli samorządu terytorialnego (gmin i powiatu), w tym dla osób decyzyjnych i mających wpływ na rozwój usług społecznych oraz ekonomii społecznej (ES),
 • przedstawicieli PES takich jak: KIS, CIS, WTZ, ZAZ, NGO, Koła Gospodyń Wiejskich,
 • przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych działających w powiecie ryckim,
 • przedstawicieli OWES-ów i liderów lokalnych działających na rzecz społeczności lokalnej,
 • pracowników UG, OPS, PCPR, PUP, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu zlecania usług społecznych PES

Podejmowane zagadnienia,

Część 1 - Budowanie powiatowej współpracy JST i PES w zakresie zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej:

 • zlecanie usług społecznych oraz ich rozwój w społecznościach lokalnych,
 • diagnozowanie zapotrzebowania mieszkańców na usługi społeczne,
 • diagnozowanie potencjału lokalnych podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców usług społecznych,
  · współpraca JST i PES w zakresie realizacji usług społecznych przez PES.

Część 2 - Klauzule społeczne w Prawie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej:

 • klauzule społeczne w Prawie zamówień publicznych,
 • praktyczne zastosowanie klauzul społecznych w celu ułatwienia realizacji zamówień publicznych przez podmioty ekonomii społecznej,
 • korzyści wynikające ze stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych dla samorządów lokalnych, mieszkańców i podmiotów ekonomii społecznej,
 • możliwości zastosowania klauzul społecznych w postępowaniach realizowanych w gminach i powiatach, będących uczestnikami warsztatów.
 • Harmonogram spotkań:

 

Harmonogram spotkań:

 

Część 1, Budowanie powiatowej współpracy JST i PES w zakresie zlecania usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej

 

l.p.

Powiat

Adres

Data spotkania

Prowadzący

1.

Rycki 

ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki

(Sala Posiedzeń I p.)

30 maja 2022 r.

Przemysław Kozak

 

 

Część 2, Klauzule społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej

 

l.p.

Powiat

Adres

Data spotkania

Prowadzący

1.

Rycki 

ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki

14 czerwca 2022 r.

Tomasz Schimanek

 

 

Przemysław Kozak

Psycholog, trener. Absolwent Institute of Leadership and Management, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Licencjonowany trener programu „Spadochron” dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód.

W latach 2010-2018 pracował w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) zarządzając działalnością gospodarczą oraz uczestnicząc w realizacji projektów z zakresu ekonomii społecznej. Doradca tematyczny Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w projekcie „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej w Regionach”.

Zrealizował kilkaset godzin szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstw społecznych i pracowników instytucji samorządowych zajmujących się ekonomią społeczną (w tym JST, PUP, OPS, PCPR). Brał udział w opracowaniu nowego standardu działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielni socjalnych, w ramach projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. Wspólnie z FISE i British Council adaptował do warunków polskich i współprowadził innowacyjny program dla liderów lokalnych „Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej”.

Tomasz Schimanek

Polityk społeczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 25 lat związany z sektorem pozarządowym, obecnie ekspert ds. programów społecznych i organizacji pozarządowych Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Współtwórca i współpracownik Forum Darczyńców w Polsce, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji; szkoleniowiec i doradca dla administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców w zakresie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi a biznesem.

Od ponad 15 lat zaangażowany w rozwój ekonomii społecznej. Uczestniczył w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, doradza podmiotom ekonomii społecznej w zakresie prowadzonej działalności oraz samorządom terytorialnym w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw społecznych. W latach 2009-2014 był członkiem grupy prawnej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej przy Premierze RP.

Od ponad 7 lat promuje społeczne zamówienia publiczne jako instrument wspierający rozwój podmiotów ekonomii społecznej. W tym czasie udzielił ponad 300 godzin doradztwa, szkoleń i warsztatów dotyczących społecznych zamówień publicznych, adresowanych głównie do podmiotów ekonomii społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Współpracował w tym zakresie m.in. z Urzędem Zamówień Publicznych, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej (m.in. w Białymstoku, Rzeszowie, Łodzi, Warszawie) oraz Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji dotyczących działania organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej oraz społecznych zamówień publicznych.

Osobą odpowiedzialną za organizację spotkań jest Ewa Chudzik, adres e-mail: ewa.chudzik@rops.lubelskie.pl, tel.: 81-5287624

Link do formularza zgłoszeniowego:

Formularz zgłoszeniowy https://forms.office.com/r/X00nbNY8qA

Terminy przesyłania zgłoszeń:

Powiat Rycki: 26.05.2022 r. do godziny 12:00;

Na każdego uczestnika spotkania, poza materiałami piśmienniczymi, czeka dodatkowo upominek przygotowany przez podmiot ekonomii społecznej!

Ikona docxRegulamin rekrutacji uczestników na seminarium dotyczące budowania współpracy JST z PES 2022, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [410.94 KB]

Ikona docxProgram spotkania Część 1 Budowanie powiatowej współpracy JST z PES w zakresie zlecania usług społecznych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [72.15 KB]

Ikona docxProgram spotkania Część 2 klauzule społeczne w nowym Prawie Zamówień Publicznych, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [72.60 KB]

 
Autor: Powiat Rycki
Powrót