Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2021 ROK

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie Powiatu Ryckiego za 2021 rok. Zapraszamy także do ewentualnego udziału w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Ryckiego. Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, powinien przedłożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos;
  • adres zamieszkania;
  • listę z podpisami co najmniej 150 osób.
    Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja rady powiatu. Ze względu na termin sesji rady powiatu (30 czerwca br.), zgłoszenia należy dokonać do dnia 29 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Rykach, p.103 (I piętro), Ryki, ul. Leona Wyczółkowskiego 10a.

W załączeniu tekst Raportu z załącznikami oraz wnioski zgłoszeniowe do debaty.

Ikona pdfRaport 2021, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.69 MB]

Ikona docxZgłoszenie do udziału w debacie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.02 KB]

Ikona docxLista poparcia wniosku o udział w debacie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.17 KB]

 

Ikona pdfGUS Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [25.85 MB]

Ikona pdfSprawozdanie z wykonania budżetu powiatu ryckiego za 2021 rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.91 MB]

Ikona pdfSprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2021 rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [263.28 KB]

Ikona pdfInformacja o stanie mienia powiatu ryckiego za 2021 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.30 MB]

Ikona pdfInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 20202021, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.11 MB]

Ikona pdfSprawozdanie za 2021 r. z działalności PCPR, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [526.41 KB]

Ikona pdfInformacja Dyrektor PCPR w Rykach na temat oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.25 MB]

Ikona pdfSprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach za 2021 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.52 MB]

Ikona pdfInformacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach o stanie bezpieczeństwa powiatu ryckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.19 MB]

Ikona pdfInformacja Komendanta Powiatowego Policji w Rykach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności policji na terenie powiatu ryckiego w 2021 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [599.14 KB]

Ikona pdfInformacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach dotyczącej stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ryckiego za 2021 rok, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [957.23 KB]

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót