Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Wręczenie promes w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – PGR.

W dniu 25 lipca 2022 r., Poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Sławomir Skwarek wręczył symboliczne promesy w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wręczenie promes w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach  Rządowego Funduszu Polski Ład:  Rządowy Program Inwestycji Strategicznych – PGR. 
 
 
W dniu 25 lipca 2022 r., Poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Sławomir Skwarek wręczył symboliczne promesy w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. 
 
W ramach programu Powiat Rycki, Gmina Ułęż, Gmina Kłoczew oraz Gmina Ryki zrealizują następujące zadania inwestycyjne:
 
Kłoczew
 
  • Modernizacja zaplecza boiska sportowego w Starym Zadybiu - 1 862 000,00 zł 
  • Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich - 1 401 000,00 zł
 
Ułęż
 
  • Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Podlodów - 1 140 000,00 zł
 
Powiat Rycki 
 
  • Modernizacja układu zasilania niskiego napięcia Szpitala Powiatowego w Rykach sp. z o.o. poprzez wymianę rozdzielnic napięcia i agregatu prądotwórczego - 1 240 000,00 zł
  • Budowa mostu w drodze powiatowej nr 1430L w m. Ogonów - 1 960 000,00 zł
 
Ryki
 
  • Przebudowa drogi gminnej nr 102887L ul. Piaskowa w Rykach - 1 960 000,00 zł
 
W sumie do Powiatu Ryckiego trafiło oszałamiające: 9 563 000,000 zł 
 
Przypomnijmy, Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to jedyny w historii program kompleksowego wsparcia inwestycyjnego samorządów. Rządowe środki dla gmin, powiatów i ich związków to szansa na kolejne inwestycje, które przyśpieszą rozwój całego kraju. Współpraca rządu i samorządu daje efekty, w postaci inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców. Nowe żłobki, szkoły czy drogi to tylko niektóre zmiany, które można zauważyć dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych w swoim bezpośrednim otoczeniu.
 
W trzeciej edycji naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Gospodarstwa Rolne. Wartość dofinansowania, o które można było wnioskować wynosiła maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to 2 %)
 
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót