Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew”.

W dniu 9 sierpnia 2022 r., Powiat Rycki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w osobach Starosty Ryckiego - Pana Dariusza Szczygielskiego, Wicestarosty Ryckiego – Pani Moniki Kośmińskiej, Skarbnika Powiatu Ryckiego – Pani Anety Działa przy obecności Przewodniczącego Rady Powiatu Ryckiego – Pana Piotra Łysonia oraz Zastępcy Wójta Gminy Kłoczew – Pana Zbigniewa Gałązki, podpisał umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania

pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew”. W imieniu Wykonawcy - firmy PRD Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, umowę podpisał Pan Janusz Białek – Prezes Zarządu.

Zadanie dofinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w wysokości 4 500 809,12 zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego z nadzorem inwestorskim oraz kosztami pośrednimi wyniosła 9 595 296,05 zł. Wykonawca robót budowlanych ma 300 dni na wykonanie powyższego zadania.  

 

 Tablica

Autor: Powiat Rycki
Powrót