Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew”.

W dniu 9 sierpnia 2022 r., Powiat Rycki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w osobach Starosty Ryckiego - Pana Dariusza Szczygielskiego, Wicestarosty Ryckiego – Pani Moniki Kośmińskiej, Skarbnika Powiatu Ryckiego – Pani Anety Działa przy obecności Przewodniczącego Rady Powiatu Ryckiego – Pana Piotra Łysonia oraz Zastępcy Wójta Gminy Kłoczew – Pana Zbigniewa Gałązki, podpisał umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania

pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew”. W imieniu Wykonawcy - firmy PRD Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, umowę podpisał Pan Janusz Białek – Prezes Zarządu.

Zadanie dofinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w wysokości 4 500 809,12 zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego z nadzorem inwestorskim oraz kosztami pośrednimi wyniosła 9 595 296,05 zł. Wykonawca robót budowlanych ma 300 dni na wykonanie powyższego zadania.  

 

 Tablica

Autor: Powiat Rycki
Powrót