Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Apel Starosty Ryckiego w związku z pożarami lasów w Długowoli

Poszanowanie otaczającego nas świata przyrody jest powinnością nas wszystkich. Niestety środowisko jest regularnie niszczone przez bezmyślne działanie człowieka.

Od kilku lat Długowola w powiecie ryckim zmaga się z podpaleniami miejscowego lasu. Sprawa ta spędza sen z powiek zwłaszcza mieszkańcom gminy Stężyca, gdzie jednostki OSP często są angażowane do akcji gaszenia pożaru lasu w najbliższej okolicy. W tym roku zdarzenia przybrały na sile. Tegoroczna susza, a także olbrzymie pożary lasów, które trawią Europę są niepotrzebnie wzmagane przez celową działalność człowieka doprowadzając do zniszczeń w środowisku naturalnym i zagrażając gospodarstwom oraz życiu ludzi.

 Las w Długowoli, który powinien być ostoją,  jest czarną, smutną powierzchnią zajętą przez obumierające drzewa, gdzie nie da się usłyszeć ptaków ani spotkać zwierząt. Osłabione w wyniku pożarów drzewa są łatwo opanowywane przez szkodliwe owady i grzyby pasożytnicze. Prowadzi to w konsekwencji do ich zamierania i stanowi ognisko rozmnażania się szkodników zagrażające sąsiednim lasom.

Sytuacja jest poważna, gdyż pożar w każdej chwili może przybrać rozmiary trudne do opanowania, niszcząc las wraz z całą jego bioróżnorodnością, ale i stwarzając zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia ludzi pozbawiając ich często dorobku całego życia. Poza negatywnymi skutkami dla ekosystemu, pożar powoduje straty materialne, gdyż w akcje gaśnicze angażuje się znaczną liczbę sił i środków finansowych.  Koszty takich akcji ponosi całe społeczeństwo.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się do wszystkich mieszkańców powiatu z apelem o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności podczas odpoczynku na łonie natury oraz korzystania z lasów, a szczególnie o nieużywanie ognia w lesie, jak również w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Proszę o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, a także o czujność i zwracanie uwagi na nietypowe zachowania ludzi w lesie.  

W razie zauważenia pożaru lub podejrzanego zdarzenia, które może mieć związek z podpaleniami proszę o niezwłoczne poinformowanie odpowiednich służb: Policji i Straży Pożarnej, lub zgłoszenie pod numer alarmowy 112.

 

Razem zadbajmy o to, by móc się cieszyć pięknem naszego regionu jak najdłużej.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót