Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Odbiór końcowy zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic.”

W dniu 10 października 2022 r., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, zgłosiło do odbioru 100% wartości określonej w §3 ust. 8 umowy, dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic.”

 

Dnia 19 października 2022 r., odbył się odbiór końcowy robót budowlanych polegających na modernizacji drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic.

Protokołem odbioru końcowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 6.344.309,04 zł brutto, co zgodnie z zapisami dziennika budowy stanowi 100,00 % założonej kwoty określonej w umowie.

W odbiorze uczestniczyli: Dariusz SzczygielskiStarosta Rycki, Piotr Łysoń – Przewodniczący Rady Powiatu Ryckiego, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu Ryckiego, Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, Wojciech Rybicki – inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej, Andrzej Kasperek – inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, Zdzisław Witesik – inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach Marcin Dubiel – Dyrektor Oddziału Puławy (Lubartów S.A.) oraz kierownik robót budowlanych z ramienia Wykonawcy – Rafał Paluszek.

Przypomnijmy, w ramach inwestycji została przebudowana droga na długości 3,4625 km (nowa warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna), zostały wykonane chodniki o szerokości 2 m na długości 342 m, nowe pobocza, odwodnienie, zatoka postojowa przy szkole, pętla autobusowa oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Na całym przebudowywanym odcinku zostało ustawione nowe oznakowanie poziome oraz pionowe.

Warto ponownie przypomnieć, że droga została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dodatkowo do inwestycji dołożył się pewny partner finansowy – Gmina Kłoczew.

 

 Tablica dofinansowanie

Autor: Powiat Rycki
Powrót