Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 1422L w miejscowości Czernic w gminie Kłoczew

W dniu 26 października 2022 r., dokonano uroczystego otwarcia drogi powiatowej w której brali udział: Pan Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka, Pan Starosta Rycki – Dariusz Szczygielski, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Leszek Kowalczyk, Pan Przewodniczący Rady Powiatu Ryckiego – Piotr Łysoń, Radni Rady Powiatu Ryckiego – Pan Tomasz Pośpiech oraz Pan Karol Zagożdżon, Wójt Gminy Kłoczew – Zenon Stefanowski, Zastępca Wójta Gminy Kłoczew Pan Zbigniew Gałązka, Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach – Marcin Kostyra, pracownicy Starostwa Powiatowego w Rykach oraz przedstawiciele Wykonawcy – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S.A., na czele z Dyrektorem Oddziału w Puławach – Marcinem Dubielem oraz inni zaproszeni goście.

 

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.233.151,00 zł. Gmina Kłoczew – dołożyła do inwestycji 1.615.412,03 zł, zaś wkład Powiatu Ryckiego to 1.656.962,04 zł.

W ramach inwestycji została przebudowano drogę na długości 3,4625 km (trzy warstwy nawierzchni- warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna), zostały wykonane chodniki o szerokości 2 m na długości 342 m, nowe pobocza, kompleksowe odwodnienie całego przebudowanego odcinka drogi, zatoka postojowa przy szkole, pętla autobusowa oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Na całym przebudowywanym odcinku zostało ustawione nowe oznakowanie poziome oraz pionowe. Wykonawcą prac budowlanych była firma Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S.A. – Oddział w Puławach.

Starosta Rycki Dariusz Szczygielski serdecznie podziękował wszystkim obecnym za pełne zaangażowanie w realizację tej inwestycji: Panu Wojewodzie Lubelskiemu – Lechowi Sprawka za dofinansowanie, Panu Piotrowi Łysoniowi Przewodniczącemu Radu Powiatu za zaangażowanie w realizację tego projektu, Panu Wójtowi Gminy Kłoczew – Zenon Stefanowskiemu oraz Radzie Gminy Kłoczew za pomoc finansową, Panu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach – Marcinowi Kostyra i pracownikom Starostwa Powiatowego za sprawne przeprowadzenie inwestycji a firmie PRD Lubartów S.A., za jej staranne wykonanie. Słowa uznania skierował również do mieszkańców Czernica, którzy nie skarżyli się na uciążliwe prace, prowadzone ponad rok w miejscowości o ścisłej zabudowie.

 tablica dofinansowania

Autor: Powiat Rycki
Powrót