Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew”.

W dniu 2 listopada 2022 r., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, zgłosiło do odbioru częściowego roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew”

Dnia 13 listopada 2022 r., odbył się odbiór częściowy robót budowlanych polegających na modernizacji drogi powiatowej. Protokołem odbioru częściowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 4.796.061,33 zł brutto.

W odbiorze uczestniczyli: Dariusz SzczygielskiStarosta Rycki, Piotr Łysoń – Przewodniczący Rady Powiatu Ryckiego, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu Ryckiego, Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, Zenon Stefanowski – Wójt Gminy Kłoczew, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach, Paweł Wadowski – kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

Zadanie dofinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 500 809,12 zł.

 Tablica dofinansowania

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót