Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1400L, od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia”.

W dniu 17 listopada 2022 r., „Strabag Sp. z o.o.”, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków., zgłosiło do odbioru częściowego roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1400L, od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia”.

Dnia 28 listopada 2022 r., odbył się odbiór częściowy robót budowlanych polegających na modernizacji drogi powiatowej. Protokołem odbioru częściowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 3.682.696,13 zł brutto.

W odbiorze uczestniczyli: Dariusz SzczygielskiStarosta Rycki, Karol Zagożdżon – Członek Zarządu Powiatu Ryckiego, Zbigniew Chlaściak – Wójt Gminy Stężyca, Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, , Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach, Wojciech Rybicki – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Michał Maruszewski – kierownik budowy oraz Paweł Wideński – przedstawiciel Wykonawcy.

Zadanie dofinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w wysokości
3.319.023,89 zł.

Tablica dofinansowanie

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót