Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L od km 5+900 do km 8+087 w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L od km 0+000 do km 4+008 w m. Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte”.

W dniu 14 grudnia 2022 r., Powiat Rycki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w osobach Starosty Ryckiego - Pana Dariusza Szczygielskiego, Wicestarosty Ryckiego – Pani Moniki Kośmińskiej, Skarbnika Powiatu Ryckiego – Pani Anety Działa przy obecności Przewodniczącego Rady Powiatu Ryckiego – Pana Piotra Łysonia oraz Wójta Gminy Kłoczew – Pana Zenon Stefanowski, podpisał umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L od km 5+900 do km 8+087 w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L od km 0+000 do km 4+008 w m. Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte”. W imieniu Wykonawcy - firmy PRD Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, umowę podpisał Pan Janusz Białek – Prezes Zarządu.

Zadanie dofinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.913.506,94 zł. Dodatkowo do inwestycji dołożył się pewny partner finansowy – Gmina Kłoczew. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 11.738.883,11 zł. PRD Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów na wykonane zadania ma czas do 14 października 2023 r.

 Tablica z dofinansowaniem

Autor: Powiat Rycki
Powrót