Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L od km 5+900 do km 8+087 w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L od km 0+000 do km 4+008 w m. Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte”.

W dniu 14 grudnia 2022 r., Powiat Rycki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w osobach Starosty Ryckiego - Pana Dariusza Szczygielskiego, Wicestarosty Ryckiego – Pani Moniki Kośmińskiej, Skarbnika Powiatu Ryckiego – Pani Anety Działa przy obecności Przewodniczącego Rady Powiatu Ryckiego – Pana Piotra Łysonia oraz Wójta Gminy Kłoczew – Pana Zenon Stefanowski, podpisał umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L od km 5+900 do km 8+087 w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L od km 0+000 do km 4+008 w m. Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte”. W imieniu Wykonawcy - firmy PRD Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, umowę podpisał Pan Janusz Białek – Prezes Zarządu.

Zadanie dofinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.913.506,94 zł. Dodatkowo do inwestycji dołożył się pewny partner finansowy – Gmina Kłoczew. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 11.738.883,11 zł. PRD Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów na wykonane zadania ma czas do 14 października 2023 r.

 Tablica z dofinansowaniem

Autor: Powiat Rycki
Powrót