Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Informacja dla przewoźników drogowych

Przypominamy o obowiązku corocznego przedkładania oświadczenia dotyczącego stanu zatrudnienia, nałożonego na przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy.

Zgodnie z art. 7a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201), po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2 (tj. który udzielił zezwolenia), w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

  1. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2 (kierowców), na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  2. informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Jednocześnie przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. upływa termin wykonania obowiązku dostosowania się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej. Do dnia 15 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy muszą zadeklarować spełnienie wymogu posiadania takiej bazy. W związku z powyższym do dnia 15 stycznia 2023 r. należy przedłożyć oświadczenie o posiadaniu bazy eksploatacyjnej organowi, który udzielił zezwolenia lub licencji (dotyczy przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia przed 1 marca 2022 r.).

W celu ułatwienia realizacji powyższych obowiązków dostępne są wzory oświadczeń.

Oświadczenia należy doręczyć do Starostwa Powiatowego w Rykach Wydziału Komunikacji lub za pośrednictwem ePUAP (opatrzone podpisem zaufanym/ elektronicznym składającego oświadczenie).

 

Ikona pdfOświadczenie o bazie eksploatacyjnej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [119.07 KB]

Ikona pdfOświadczenie o liczbie zatrudnionych w przedsiębiorstwie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [178.03 KB]

Autor: Powiat Rycki
Powrót