Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Punkt konsultacyjny LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” serdecznie zaprasza Wszystkich Mieszkańców Obszaru LGD do udziału w pracach nad NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU na lata 2023-2027.

Do konsultacji społecznych zapraszamy organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, samorządy, instytucje kultury oraz mieszkańców z obszaru gmin: Ryki, Dęblin, Stężyca, Kłoczew, Nowodwór i Ułęż.

Aby umożliwić mieszkańcom zapoznanie się z zakresem wsparcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  w siedzibie biura LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8  funkcjonuje  Punkt Konsultacyjny, który  jest czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 9.00-14.00.

Mieszkańcy obszaru objętego LSR mogą  zgłaszać wnioski i postulaty osobiście lub za pomocą email: lgdryki@gmail.com w formie ankiety dostępnej poniżej.

Informacje można uzyskać również pod Nr tel. 81 8652095.

 

Swoje postulaty można zgłaszać również w gminach członkowskich.   

 

Przeprowadzenie konsultacji pozwoli nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców na temat tego, jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał regionu może być szczególnie wykorzystywany.

 

Zakres działania punktu:

  • konsultacje i uzgadnianie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania
  • konsultacje i uzgadnianie zasad wyboru operacji i ustalania ich kryteriów wyboru
  • konsultacje i uzgadnianie zasad monitorowania i ewaluacji LSR
  • konsultacje i uzgadnianie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR

Ikona docx ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2023-2027 , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [91.62 KB]

Ikona docxANKIETA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2023-2027 , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [88.23 KB]

Ikona docxANKIETA MONITORINGU I EWALUACJI W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2023-2027 , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [91.24 KB]

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Autor: Powiat Rycki
Powrót