Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Punkt konsultacyjny LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” serdecznie zaprasza Wszystkich Mieszkańców Obszaru LGD do udziału w pracach nad NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU na lata 2023-2027.

Do konsultacji społecznych zapraszamy organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, samorządy, instytucje kultury oraz mieszkańców z obszaru gmin: Ryki, Dęblin, Stężyca, Kłoczew, Nowodwór i Ułęż.

Aby umożliwić mieszkańcom zapoznanie się z zakresem wsparcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  w siedzibie biura LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8  funkcjonuje  Punkt Konsultacyjny, który  jest czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 9.00-14.00.

Mieszkańcy obszaru objętego LSR mogą  zgłaszać wnioski i postulaty osobiście lub za pomocą email: lgdryki@gmail.com w formie ankiety dostępnej poniżej.

Informacje można uzyskać również pod Nr tel. 81 8652095.

 

Swoje postulaty można zgłaszać również w gminach członkowskich.   

 

Przeprowadzenie konsultacji pozwoli nie tylko na wnoszenie uwag i pomysłów, ale również na uzyskanie opinii aktywnych mieszkańców na temat tego, jakie projekty powinny być realizowane, jakie grupy wspierane, jaki potencjał regionu może być szczególnie wykorzystywany.

 

Zakres działania punktu:

  • konsultacje i uzgadnianie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania
  • konsultacje i uzgadnianie zasad wyboru operacji i ustalania ich kryteriów wyboru
  • konsultacje i uzgadnianie zasad monitorowania i ewaluacji LSR
  • konsultacje i uzgadnianie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR

Ikona docx ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2023-2027 , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [91.62 KB]

Ikona docxANKIETA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2023-2027 , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [88.23 KB]

Ikona docxANKIETA MONITORINGU I EWALUACJI W CELU OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2023-2027 , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [91.24 KB]

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Autor: Powiat Rycki
Powrót