Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Spotkanie informacyjno-integracyjne dla przedstawicieli KGW i stowarzyszeń z terenu powiatu ryckiego

Starostwo Powiatowe w Rykach zorganizowało spotkanie informacyjno-integracyjne dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenu powiatu ryckiego. Na spotkanie przybyli przedstawiciele ponad 50 organizacji działających na rzecz tradycji i kultury. Pierwsze słowa powitania i podziękowania za aktywność i zaangażowanie skierowali do przybyłych członków organizacji Starosta Rycki Dariusz Szczygielski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Łysoń. Nie zabrakło także serdecznych życzeń z okazji obchodzonego w przededniu spotkania Dnia Kobiet. Starosta i Przewodniczący Rady Powiatu wręczyli wszystkim obecnym paniom kwiaty. Wicestarosta Rycki Monika Kośmińska złożyła zaś życzenia obecnym panom z okazji zbliżającego się Dnia Mężczyzny.

W części informacyjnej spotkania zapoznano uczestników z terminarzem imprez kulturalnych i konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Rycki adresowanych do KGW i innych organizacji z terenów wiejskich. Przedstawiono główne informacje dotyczące konkursów kulinarnych, takich jak: „Kobieta Przedsiębiorcza” i „Bitwa Regionów”, a także atrakcje planowanych w powiecie wydarzeń plenerowych typu „Dożynki Powiatowo-Gminne” czy „Festiwal Kultury Regionów”. Wszystkie organizacje zostały zaproszone i zachęcone do uczestnictwa w wymienionych przedsięwzięciach.
 
Dalszą część spotkania poświęcono na integrację i wymianę doświadczeń, które odbywały się podczas rozmów przy słodkim poczęstunku, kawie i herbacie. Przyjazna atmosfera spotkania oraz sympatyczni prowadzący konferansjerzy sprawili, że wszyscy zgromadzeni z wielką przyjemnością oddali się wspólnym śpiewom i występom w trakcie zabawy karaoke. Każdy chętny mógł spróbować swoich sił wykonując znane i lubiane przeboje polskiej muzyki. Spontaniczny występ muzyczny zaprezentowali także przedstawiciele władz powiatu, dedykując go przybyłym przedstawicielom Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. 
 
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze wzajemnego szacunku, radości i poczucia wspólnoty. Powiat Rycki docenia i wyraża uznanie dla wszystkich grup i organizacji angażujących się w życie społeczne powiatu oraz promujących Powiat Rycki poprzez udział w wielu przedsięwzięciach o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim. 
Mamy nadzieję, że udział organizacji z terenu naszego powiatu w zapowiedzianych imprezach i konkursach będzie liczny i zwieńczony wieloma sukcesami.  
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót