Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Budowa mostu w drodze powiatowej nr 1430L w m. Ogonów”

Zarząd Powiatu Ryckiego, reprezentowany przez Starostę Ryckiego – Dariusza Szczygielskiego oraz Wicestarostę Ryckiego – Monikę Kośmińską, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anety Działa, w obecności Piotra Łysonia – Przewodniczącego rady Powiatu w Rykach oraz Marcina Kostyry – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, podpisał w dniu 15 marca 2023 r. z firmą DURA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, umowę na realizację zadania pn.: „Budowa mostu w drodze powiatowej nr 1430L w m. Ogonów.”

Wykonawca był reprezentowany przez Prezesa firmy – Adama Bartczuka.
 
Zakres inwestycji obejmuje: budowę mostu zintegrowanego z zastawką do regulacji poziomu wody na rowie dennym; przebudowę drogi powiatowej nr 1430 L na długości 173 m, przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej oraz wykonanie niezbędnych umocnień hydrotechnicznych.
 
Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.960.000,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 0/100), co stanowi 70,30 % ostatecznej wartości Inwestycji.
 
Wkład własny na realizację zadania zostanie zabezpieczony przez Powiat Rycki (141.000,00 PLN) oraz Gminę Ryki (414.000,00 PLN), ogólna wartość zadania wyniesie 2.788.000,00 PLN.
Umowny termin realizacji zadania przypada na 15.10.2023 r.
 
Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele mieszkańców miejscowości ogonów, którzy podkreślali swoje wielkie zadowolenie z powodu zapowiedzianej inwestycji. Ułatwi ona mieszkańcom, w szczególności rolnikom, dojazd do pól uprawnych oraz innych traktów komunikacyjnych. 
Autor: Powiat Rycki
Powrót