Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Końcowy odbiór robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku B Szpitala Powiatowego w Rykach wraz z przebudową odwodnienia”

W dniu 17 stycznia 2023 r., Wykonawca robót budowlanych – firma Pol-Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Dys, ul. Kwiatowa 29, 21-003 Ciecierzyn – zgłosił do odbioru 100 % wartości określonej w umowie dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku B Szpitala Powiatowego w Rykach wraz z przebudową odwodnienia”.

Po wszystkich czynnościach weryfikujących zakończenie robót budowlanych, w dniu 16 marca 2023 r., odbył się odbiór końcowy. Protokołem odbioru końcowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 4.339.531,19 zł brutto. 

W odbiorze uczestniczyli: Monika Kośmińska – Wicestarosta Rycki, Karol Zagożdżon – Radny Rady Powiatu Ryckiego, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu Ryckiego, Piotr Kienig – Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Rykach, Jacek Poleszak – przedstawiciel Wykonawcy, Andrzej Jabłoński – kierownik budowy, Tomasz Tkaczyk – inspektor nadzoru inwestorskiego branży budowlanej, Konrad Wereszczyński - inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, Piotr Bosek - inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz przedstawiciele Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach.

W ramach zadania, wykonana została głęboka termomodernizacja obejmująca między innymi: ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiany opraw świetlnych wraz ze źródłem światła, wykonanie instalacji fotowoltaicznej pozwalającej na zapewnienie dostaw energii odnawialnej ze słońca. Ponadto wykonane zostało odwodnienie budynku B Szpitala Powiatowego w Rykach oraz budynku A. Inwestycja została sfinansowana środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót