Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

„Polityka senioralna EFS +” – spotkanie w Powiecie Ryckim

W dniu 4 kwietnia 2023r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące realizacji projektu pn. „ Polityka Senioralna EFS +”, który jest inicjatywą Samorządu Województwa Lubelskiego, realizowaną i finansowaną w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Spotkanie skierowane było do samorządów gminnych z terenu powiatu ryckiego oraz kadry pomocy społecznej z terenu powiatu. Wszystkich przybyłych gości powitała Wicestarosta Monika Kośmińska.  Prelekcję  przeprowadziła Edyta Filipczak i Katarzyna Szafran z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

 „Polityka senioralna EFS+” jest nowatorską inicjatywą realizacji szerokiego wachlarza usług społecznych o indywidualnym charakterze, które będą skierowane do osób 65+ z całego województwa lubelskiego.

W związku z postępującym procesem starzenia społeczeństwa konieczny jest rozwój usług środowiskowych uwzględniających podmiotowość jednostki, świadczonych  w środowisku lokalnym, w miejscu zamieszkania, dostosowanych do potrzeb odbiorców.

Projekt będzie realizowany we współpracy z gminami, na podstawie umów partnerskich, a jego całkowita szacunkowa wartość wynosi ok. 248 823 529,00 zł.

W ramach „Polityki Senioralnej EFS+” zaplanowano m.in.: usługi opiekuńcze  w formach wsparcia dziennego i całodobowego, w tym rodzinne i dzienne domy pomocy; tworzenie warunków i usług w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania, w tym usługi opiekuńcze, asystenckie i mobilne np.: rehabilitacja, pielęgnacja, psychologia, a nawet usługi kosmetologiczne i fryzjerskie. Projekt umożliwia również realizację takich usług jak: transportowe („door to door”), indywidualne poradnictwo specjalistyczne, wolontariat opiekuńczy na rzecz seniora, pomoc sąsiedzka  czy tzw. złota rączka (np. drobne naprawy domowe).

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót