Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Spotkanie z przedstawicielką Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD

W dniu 6 kwietnia 2023r. w Starostwie Powiatowym w Rykach odbyło się spotkanie z przedstawicielką Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD działającego przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie.

Prelekcję skierowaną do kadry ośrodków pomocy społecznej, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach wygłosiła Agnieszka Lembrych. Temat spotkania obejmował zagadnienia dotyczące skutków spożywania alkoholu w okresie ciąży, terapii dla dzieci z diagnozą FAS/FASD oraz pozostałych działań realizowanych przez Punkt. W ramach działań profilaktycznych, spotkania z przedstawicielami  Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie są prowadzone w szkołach, dla których organem prowadzących jest powiat rycki.

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie  jest drugim w Polsce, wojewódzkim, bezpłatnym ośrodkiem diagnostycznym, który jest finansowany ze środków samorządu województwa. W punkcie wykonywane są pełne diagnozy stanowiące niezbędny element do podjęcia terapii FAS/FASD. W skład zespołu diagnozującego wchodzą: lekarz psychiatra, pediatra, logopeda, psycholog, pedagog, terapeuta.

W Polsce FASD występuje nie rzadziej niż u 20 na 1000 dzieci w wieku 7-9 lat, a pełnoobjawowy FAS u 4 na 1000. Oznacza to, że FASD występuje częściej niż np. choroby spectrum autystycznego lub choroby zespołu downa.

Z badań wynika także, że FAS może wystąpić nie tylko u dzieci matek uzależnionych od alkoholu. Nawet sporadyczne wypicie niewielkich ilości alkoholu może wywołać określony rodzaj uszkodzeń u rozwijającego się płodu.

W lubelskim Punkcie dzieci i młodzież otrzymują:

 • diagnozę psychologiczną
 • diagnozę neurologiczną
 • diagnozę integracji odruchów
 • diagnozę psychiatryczną
 • diagnozę logopedyczną
 • diagnozę pediatryczną
 • diagnozę zaburzeń integracji sensomotorycznej
 • terapię integracji odruchów
 • terapię integracji sensomotorycznej.

Dla rodziców, opiekunów, wychowawców Punkt oferuje:

 • indywidualny opis mocnych i słabych stron dziecka, wraz z zaleceniami dotyczącymi opieki i terapii wg indywidualnie określanego planu dla każdego dziecka
 • uczestnictwo w grupie wsparcia
 • poradnictwo psychologiczne
 • konsultacje indywidualne
 • psychoedukację.

Wszelkie informacje na temat rejestracji oraz działania Punktu można uzyskać pod numerem telefonu: 81 5287667 lub 81 5287650 od pon.-pt., w godz. 7.30-15.30.

FASD- Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwoju (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorders), to określenie obejmujące pełną gamę skutków spożywania przez matkę alkoholu w czasie ciąży. FASD jest w Europie najbardziej rozpowszechnianym niegenetycznym schorzeniem neurorozwojowym, występuje aż u 1 % żywo urodzonych dzieci.

Autor: Powiat Rycki
Powrót