Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia – Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim”

W dniu 28 marca 2023 r., „Strabag Sp. z o.o.”, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków., zgłosiło do odbioru częściowego roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia – Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim”.

Dnia 12 kwietnia 2023 r., odbył się odbiór częściowy robót budowlanych polegających na modernizacji drogi powiatowej. Protokołem odbioru częściowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 1.032.486,46 brutto.

W odbiorze uczestniczyli: Dariusz SzczygielskiStarosta Rycki, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu Ryckiego, Paweł Szczygieł – kierownik budowy, Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, Wojciech Rybicki – inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej, Zdzisław Witesik - inspektor nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, Andrzej Kasperek - inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz pracownicy Starostwa Powiatowego
w Rykach.

Zadanie dofinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót