Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1400L, od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia”.

Trwają prace budowlane przy zadaniu polegającym na modernizacji drogi powiatowej Nr 1400L od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia. Wykonawca - Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, aktualnie kładzie masę asfaltową na jezdni.

Ponadto w dniu 18 kwietnia 2023 r., przy obecności Starosty Ryckiego – Dariusza Szczygielskiego, , Członka Zarządu Powiatu Ryckiego – Karola Zagożdżona oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach – Marcina Kostyry, na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Wojciecha Rybickiego, Wykonawca wykonywał odwierty potwierdzające prawidłowość wykonanych robót budowlanych zgodnie z dokumentacją.

Zadanie polega na kompleksowej przebudowie drogi powiatowej Nr1400 L od km 0+010,70 do km 3+792,13, tj. od drogi wojewódzkiej Nr 801 do drogi powiatowej Nr 1354W - granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego,
z wyłączeniem obiektu mostowego. Inwestycja zakłada przebudowę drogi mającą na celu wykonanie wzmocnienie
konstrukcji jezdni na całym odcinku, o szerokości zasadniczej 6,00 m z obustronnymi poboczami szerokości 1,00 m,
umocnionymi kruszywem łamanym z poszerzeniem na łukach. Dodatkowo w ramach projektowanej rozbudowy
przewidziano budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikami oraz przebudowę zjazdów indywidualnych (90 szt.)
w granicach pasa drogowego. Jezdnia drogi została zaprojektowana po istniejącej trasie z lokalnymi korektami jej przebiegu mającymi na celu przede wszystkim ograniczenie liczby załamań trasy.

Warto przypomnieć, że zadanie dofinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 319 026,89 zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego z nadzorem inwestorskim oraz kosztami pośrednimi wynosi 7 402 975,25 zł. Umowny termin zakończenia robót planuje się na czerwiec 2023 r.

 

 
Tablica dofinansowania
Autor: Powiat Rycki
Powrót