Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1400L, od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia”.

Trwają prace budowlane przy zadaniu polegającym na modernizacji drogi powiatowej Nr 1400L od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia. Wykonawca - Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, aktualnie kładzie masę asfaltową na jezdni.

Ponadto w dniu 18 kwietnia 2023 r., przy obecności Starosty Ryckiego – Dariusza Szczygielskiego, , Członka Zarządu Powiatu Ryckiego – Karola Zagożdżona oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach – Marcina Kostyry, na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej – Wojciecha Rybickiego, Wykonawca wykonywał odwierty potwierdzające prawidłowość wykonanych robót budowlanych zgodnie z dokumentacją.

Zadanie polega na kompleksowej przebudowie drogi powiatowej Nr1400 L od km 0+010,70 do km 3+792,13, tj. od drogi wojewódzkiej Nr 801 do drogi powiatowej Nr 1354W - granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego,
z wyłączeniem obiektu mostowego. Inwestycja zakłada przebudowę drogi mającą na celu wykonanie wzmocnienie
konstrukcji jezdni na całym odcinku, o szerokości zasadniczej 6,00 m z obustronnymi poboczami szerokości 1,00 m,
umocnionymi kruszywem łamanym z poszerzeniem na łukach. Dodatkowo w ramach projektowanej rozbudowy
przewidziano budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikami oraz przebudowę zjazdów indywidualnych (90 szt.)
w granicach pasa drogowego. Jezdnia drogi została zaprojektowana po istniejącej trasie z lokalnymi korektami jej przebiegu mającymi na celu przede wszystkim ograniczenie liczby załamań trasy.

Warto przypomnieć, że zadanie dofinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 319 026,89 zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego z nadzorem inwestorskim oraz kosztami pośrednimi wynosi 7 402 975,25 zł. Umowny termin zakończenia robót planuje się na czerwiec 2023 r.

 

 
Tablica dofinansowania
Autor: Powiat Rycki
Powrót