Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Trwają roboty budowlane przy zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew”.

Trwają prace budowlane przy zadaniu inwestycyjnym polegającym na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew”. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, aktualnie kładzie masę asfaltową.

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600. Zostaną również przebudowane skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1409L oraz 1416L. Inwestycja zakłada przebudowę drogi mającą na celu wykonanie wzmocnienie konstrukcji jezdni na całym odcinku, o szerokości zasadniczej 6,00 m z obustronnymi poboczami szerokości 1,00 m, umocnionymi kruszywem łamanym z poszerzeniem na łukach. Dodatkowo w ramach projektowanej rozbudowy przewidziano budowę czterech zatok autobusowych wraz z chodnikami. Przewiduje się również wykonanie chodnika na odcinku od km 9+008,00 do końca zakresu tj. do m. Kłoczew. Do posesji zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokości zasadniczej 4,00 m z obustronnymi poboczami szerokości 0,75 m.
 
Jezdnia drogi została zaprojektowana po istniejącej trasie z lokalnymi korektami jej przebiegu mającymi na celu przede wszystkim ograniczenie liczby załamań trasy. Poprawie ulegnie również odwodnienie drogi powiatowej, które zostanie przebudowane poprzez wymianę istniejących przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym oraz odcinkowe odmulenie i wyprofilowanie skarp oraz dna rowów.
 
Zadanie dofinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w wysokości 4 500 809,12 zł. Wartość całej inwestycji to 9 635 549,16 zł.
 
Tablica dofinansowania
Autor: Powiat Rycki
Powrót