Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Trwają roboty budowlane przy zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew”.

Trwają prace budowlane przy zadaniu inwestycyjnym polegającym na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew”. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, aktualnie kładzie masę asfaltową.

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600. Zostaną również przebudowane skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1409L oraz 1416L. Inwestycja zakłada przebudowę drogi mającą na celu wykonanie wzmocnienie konstrukcji jezdni na całym odcinku, o szerokości zasadniczej 6,00 m z obustronnymi poboczami szerokości 1,00 m, umocnionymi kruszywem łamanym z poszerzeniem na łukach. Dodatkowo w ramach projektowanej rozbudowy przewidziano budowę czterech zatok autobusowych wraz z chodnikami. Przewiduje się również wykonanie chodnika na odcinku od km 9+008,00 do końca zakresu tj. do m. Kłoczew. Do posesji zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokości zasadniczej 4,00 m z obustronnymi poboczami szerokości 0,75 m.
 
Jezdnia drogi została zaprojektowana po istniejącej trasie z lokalnymi korektami jej przebiegu mającymi na celu przede wszystkim ograniczenie liczby załamań trasy. Poprawie ulegnie również odwodnienie drogi powiatowej, które zostanie przebudowane poprzez wymianę istniejących przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym oraz odcinkowe odmulenie i wyprofilowanie skarp oraz dna rowów.
 
Zadanie dofinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w wysokości 4 500 809,12 zł. Wartość całej inwestycji to 9 635 549,16 zł.
 
Tablica dofinansowania
Autor: Powiat Rycki
Powrót