Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Informacja o naborze wniosków w Otwartym Konkursie Ofert MON pn. Zachowajmy w pamięci

Minister Obrony Narodowej – Wicepremier Mariusz Błaszczak w dniu 28.04.2023 r. ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Zachowajmy w pamięci, którego głównym celem jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat roli i znaczenia w historii oręża polskiego niżej wymienionych obiektów historyczno-militarnych:

  1. Twierdzy Dęblin;
  2. Twierdzy Grudziądz;
  3. Twierdzy Łomża;
  4. Twierdzy Osowiec;
  5. Twierdzy Toruń;
  6. Twierdzy Zamość;
  7. Fortu III Pomiechówek;
  8. obiektów historycznych w Suwałkach,

Szczegóły w ogłoszeniu dostępnym na stronie:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-102023wddekid
Oraz systemie WITKAC.PL
https://witkac.pl/#/contest/view?id=26262 

Każda twierdza stanowi osobne zadanie (wniosek). Łączna pula 2.000.000 zł (średnio 250.000 na każdą z twierdz, przy czym nie określono górnego limitu, gdyż niektóre obiekty wymagają większych nakładów niż wychodziłoby ze średniej).
Warunkiem jest kompleksowa realizacja działań takich jak między innymi: utworzenie lub aktualizacja strony internetowej o obiekcie, audycja radiowa (min.1), artykuł w prasie (min.1), wycieczka po obiekcie (min. 1 w miesiącu) oraz konkurs wiedzy historycznej dla uczniów z 20 placówek dydaktycznych, czy też przeprowadzenie lekcji historii w formie stacjonarnej lub zdalnej dla łącznie min. 300 osób, oraz opracowanie materiałów pozwalających na przeprowadzenie takich lekcji.

Ikona docxZałącznik nr 1 - Regulamin Otwartego Konkursu Ofert, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [74.24 KB]

Ikona pdfOgłoszenie Otwartego Konkursu Ofert, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.50 MB]

Autor: Powiat Rycki
Powrót