Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Trwają zaawansowane prace przy zadaniu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia – Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim”.

Trwają zaawansowane prace budowlane przy zadaniu polegającym na modernizacji drogi powiatowej Nr 1408L (Dąbia Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim. Wykonawca – Strabag, Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków - wykonuje obecnie prace związane z usuwaniem kolizji, budową systemu odwadniającego oraz korytowaniem nowo budowanej drogi. Poniżej przypominamy całkowity zakres zadania:

Zadanie obejmuje przebudowę dwóch ciągów drogowych w powiecie ryckim:

  • ­ nr 1408L Dąbia – Zalesie od km 1+146 do km 4+017,8 o długości 2,871 km
  • ­ nr 1409L Dąbia – Ownia - Wylezin od km 0+000 do km 5+460, o długości 5,46 km.

W ramach zadania zostaną wykonane: nowa nawierzchnia bitumiczna, chodniki, zjazdy, elementy odwodnienia oraz korekta geometryczna włączeń dróg lokalnych. Przewidziano również poszerzenia dróg: dla drogi Nr 1408L do 6,0 m, dla drogi Nr 1409L od 5,5 m do 6 m.

  • droga Nr 1408L:

Przewidziano przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni w terenie zabudowanym z kostki brukowej betonowej lub z mieszanki kruszywa niezwiązanego, a poza terenem zabudowanym z mieszanki kruszywa niezwiązanego. Zaprojektowano odtworzenie lokalne istniejących rowów przydrożnych oraz budowę przepustów pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych.

W ramach zadania nastąpi również usunięcie kolizji elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych NN i SN oraz przebudowa sieci telekomunikacyjnej Feromedia kolidującej z przebudową drogi powiatowej.

  • droga 1409L:

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1409L od km 0+000 do km 5+460 na trasie Wylezin –Stara i Nowa Dąbia znajdującej się w granicach Powiatu Ryckiego. Budowa polegać będzie na przebudowie istniejącej już nawierzchni asfaltowej. Przy przebudowywanej drodze zaprojektowano wykonanie odcinków ciągu pieszego, zatoki autobusowe oraz zjazdów a także usunięcie kolizji energetycznych napowietrznej linii nN 0,4kV.

Warto przypomnieć: wartość zadania to oszałamiające 20.649.729,12 zł. W tym dofinansowanie Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 15.000.000 zł, wkład własny: 5.649.729,12 zł, w tym Powiat Rycki 3.260.633,03 zł, Gmina Ryki 2.000.000 zł, Gmina Kłoczew 389.096,09 zł.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót